Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: nl.123rf.com

Nieuw plan Broekgraaf Leerdam stilgelegd vanwege stikstof-uitspraak

  •   2634 keer gelezen

LEERDAM • Het bestemmingsplan Broekgraaf kan (voorlopig) niet worden vastgesteld vanwege de recente stikstof-uitspraak van de Raad van State. Door de uitspraak zijn alle vergunningaanvragen door de provincie Utrecht opgeschort.

De ontwikkeling van Broekgraaf veroorzaakt uitstoot van stikstof op het Natura-2000 gebied 'De Diefdijk-Lingedijk'. "Dat maakt dat negatieve effecten op dat gebied niet uitgesloten kunnen worden en dat de plannen voor Broekgraaf in het kader van de Natuurbeschermingswet passend beoordeeld moeten worden", schrijft het college in een brief van de gemeenteraad. 

Het bestemmingsplan is opgesteld op basis van de Crisis- en Herstelwet. De provincie Zuid-Holland verleende destijds het project het predicaat 'prioritair project', wat betekent dat het passend kon worden beoordeeld volgens het Programma Aanpak Stikstof uit 2015. Vorig jaar schortte de provincie de prioritering op, nadat duidelijk was dat de Raad van State oordeelde dat het PAS niet voldoet aan Europese wet- en regelgeving. 

Vergunningsprocedure
De gemeente Vijfheerenlanden baalt flink van de uitspraak. Men is nu gestart met een vergunningsprocedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. "Ook op grond van een vergunning kan stikstofdepositie toegedeeld worden aan een project", aldus het college in de brief aan de raad. "Wij hebben op diverse niveaus contact over deze problematiek (provincie, rijk), maar we weten op dit ogenblik niet op welke wijze dit opgelost zal worden noch op welke termijn zich een oplossing aandient."

De verwachting is dat er de komende maanden wel meer duidelijkheid komt. Maar er ligt nog niet zo snel een pasklare oplossing die dan toegepast kan worden. "Het bestemmingsplan nu vaststellen zou in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet."

Verder op de oude voet
Om de bouwstromen in Broekgraaf te kunnen realiseren, gaat de gemeente verder op de oude voet en wordt er voor ieder te onderscheiden project of deelproject een apart bestemmingsplan of uitwerkingsplan vastgesteld. "Dat betekent een enorme proceduredruk. Verder onderzoeken we de mogelijkheden om op termijn toch een integrale herziening van het bestemmingsplan te kunnen voorleggen."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }