Logo hetkontakt.nl/leerdam
• De locatie aan de Broekgraaf waar defensie de toren wil plaatsen.
• De locatie aan de Broekgraaf waar defensie de toren wil plaatsen. (Foto: André Bijl)

West Betuwe weigert medewerking plan militaire radartoren Herwijnen

  •   607 keer gelezen

HERWIJNEN • De gemeente West Betuwe wil geen medewerking verlenen aan het plan van het ministerie van Defensie om een militaire radartoren in Herwijnen te plaatsen. Eerder stak de raad van Lingewaal een stokje voor dit plan.

Het ministerie heeft laten weten de radartoren toch te willen plaatsen. Het college van West Betuwe heeft aangegeven hier niet achter te staan. Het college volgt het standpunt van de raad van Lingewaal.

Vorig jaar zijn drie bijeenkomsten door de gemeente Lingewaal gehouden om de omgeving te informeren en te betrekken bij het proces. Deskundigen van TNO, RIVM en Defensie gaven uitleg over de onderzoeksrapporten over de straling en de gevolgen daarvan. Er is veel weerstand tegen het plaatsen van deze radartoren. Omwonenden vrezen voor gezondheidsrisico's door de straling van de radartoren. Deze weerstand konden de deskundigen niet wegnemen tijdens deze bijeenkomsten.

Geen medewerking
De gemeenteraad van Lingewaal weigerde unaniem het bestemmingsplan vast te stellen. Dit plan was nodig om de bouw van de radartoren mogelijk te maken. Defensie gaf daarop aan zich te beraden op het vervolg. Het ministerie heeft recent besloten door te gaan met het plan en past een zogenaamde Rijkscoördinatieregeling toe. Daarop volgt een procedure voor het vaststellen van een Rijksinpassingsplan. Het ministerie gaat daarvoor de gemeenteraad van West Betuwe en de Provinciale Staten horen.

Standpunt college
Defensie heeft aan het college van West Betuwe gevraagd of de gemeente bereid is opnieuw een bestemmingsplanprocedure te starten. Het college heeft aangegeven dit niet te willen. De zorgen bij de inwoners over de gezondheidsrisico's zijn immers niet veranderd. Daarmee volgt het college het standpunt van de raad van Lingewaal.

Zorgen geuit
Het college heeft bovendien aan Defensie zijn zorgen geuit over het starten van het inpassingsplan. Het ministerie heeft geen gedegen onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Het college heeft nogmaals gevraagd rekening te houden met de zorgen over de gezondheidsrisico's en de argumenten van de raad van Lingewaal. Waar nodig zal het college in het proces bezwaar maken om de lokale belangen te behartigen. Ook belanghebbenden kunnen reageren op het inpassingsplan.

Nationale veiligheid
Enkele jaren geleden is het voormalige radarstation van de Luchtverkeersleiding Nederland afgebroken aan de Broekgraaf 1 in  Herwijnen. Defensie heeft deze locatie aangekocht om een radartoren te plaatsen voor militaire doeleinden. De huidige radartoren staat nu nog in Nieuw Millingen. De plaatsing van een nieuwe toren in Herwijnen leidt volgens Defensie tot een belangrijke verbetering van de radardekking in Nederland. Dat is volgens het ministerie in het belang van de nationale veiligheid. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }