Foto: ©123RF.COM

Wethouder Zevenhuizen: 'Nogal wat nadelen aan wegenoverdracht'

  •   195 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Huib Zevenhuizen van de gemeente Vijfheerenlanden vindt dat er nogal wat nadelen zitten aan de overname van het beheer en onderhoud van polderwegen, bomen en sloten, die nu nog onder Waterschap Rivierenland vallen. Dit zei hij tijdens een commissievergadering, nadat hij door VHL Lokaal op zijn vingers werd getikt over een in haar ogen iets te vroege stellingname over dit item.

Het waterschap wil graag af van het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom. Gemeente Molenlanden liet echter onlangs al weten dat het deze taak liever niet op zich neemt en: dat ze in dit standpunt samen optrekken met gemeente Vijfheerenlanden.

Dit wekte weer de bevreemding op van VHL Lokaal, immers: in de raad van Vijfheerenlanden is hier nog niet over gesproken. In het Vijfheerenlandenberaad - het overlegorgaan vóór de fusie wel - maar toen is, volgens VHL Lokaal, alleen gezegd dat het proces "positief" gevolgd zou worden en dat er pas later een standpunt zou worden ingenomen. Dus vragen de lokalen zich af: "Klopt het dat het college zonder de raad hierin te betrekken een standpunt heeft bepaald over de mogelijke wegenoverdracht en aangeven dat zij samen met Molenlanden hierin gaan optrekken."

Wethouder Huib Zevenhuizen was zich dinsdag van geen kwaad bewust. "Ik ben me niet bewust dat ik iets tegen de wil van de raad gedaan heb. Het is al eerder in de raad geweest. En ik ben me bewust van de risico's, naar aanleiding daarvan handelen wij voorzichtig."

Zevenhuizen beloofde dat de raad binnenkort wordt geïnformeerd. VHL Lokaal-raadslid John van der Velden was tevreden met die toezegging. Maar op de eigen Facebook-pagina toont de fractie zich toch wel wat strijdbaarder. "Wat ons betreft krijgt dit muisje nog wel een staartje."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }