Foto: 123rf.com

Stemmen over zondagopenstelling in Vijfheerenlanden kan digitaal of per post

  •   418 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Stemgerechtigden uit Vijfheerenlanden kunnen tussen woensdag 20 maart en dinsdag 26 maart stemmen over de zondagopenstelling in hun kern. Opvallend: dit kan digitaal én per brief. 

In het coalitieakkoord Vijfheerenlanden is afgesproken dat er een onderzoek komt naar het verruimen van de winkelopenstelling op zondag in de kernen van de gemeente. Over dit vraagstuk lopen de meningen uiteen. Daarom heeft de coalitie besloten om er een referendum aan te wijden. Of, zoals de partijen het noemen: een enquête. 

Inwoners kunnen op twee manieren hun stem uitbrengen: digitaal of op papier. Alle stemgerechtigde inwoners van Vijfheerenlanden krijgen in week 11 een brief thuisgestuurd, met daarin een uitnodiging en een persoonsgebonden code. Met die code kunnen zij, van woensdag 20 maart 08:00 uur tot en met dinsdag 26 maart 20:00 uur, op de website van de gemeente antwoord geven op de vraag:
"Mogen de winkels in uw kern open op alle zondagen van 12.00 tot 17.00 uur?" 

De code is slechts eenmaal te gebruiken om ja of nee op de vraag te antwoorden. De stem geldt alleen voor de eigen kern. Er is daarnaast de mogelijkheid op papier een stem uit te brengen. Dat kan via de bij de brief gevoegde enquête. 

Per kern geldt een opkomstdrempel van 33 procent, waarna de uitkomst van de enquête voor die kern bindend is. Welke uitslagen zijn mogelijk? Er zijn verschillende scenario's: 

•    Als de opkomstdrempel in een kern niet wordt gehaald, telt de uitkomst van de enquête niet en blijven de huidige openingstijden van die kern gelden.

•    Bij een opkomst van meer dan 33 procent in een kern, waarvan ten minste 50 procent ja stemt, mogen alle winkels in die kern op alle zondagen in het jaar open van 12:00 uur tot 17:00 uur. Winkels bepalen altijd zelf of zij gebruik maken van die mogelijkheid.

•    Bij een opkomst van meer dan 33 procent in een kern, waarvan ten minste 50 procent nee stemt, blijven de huidige openingstijden van die kern gelden.

Ondernemers blijven, binnen de geldende regelgeving, te allen tijde vrij om zelf te beslissen over de openingstijden van hun winkel.

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }