• De totale kosten van de operatie worden nu geschat op 13 miljoen euro.
• De totale kosten van de operatie worden nu geschat op 13 miljoen euro.

Ontvlechting gemeenschappelijke regelingen op koers

  •   508 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Medio maart wordt duidelijk hoeveel geld gemeente Vijfheerenlanden moet betalen aan ontvlechtingskosten van de oude gemeenschappelijke regelingen en het toetreden tot nieuwe regelingen. De totale kosten bedragen 13 miljoen euro.

Door de herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en de overgang naar de provincie Utrecht is het nodig om aan te sluiten bij nieuwe gemeenschappelijke regelingen en afscheid te nemen van andere regelingen.

Uniek
Deze operatie duurt al zo'n anderhalf jaar en is uniek in Nederland: niet eerder kwam een ontvlechting en intreding op deze schaal voor in ons land.

Het jaar 2018 werd benut om het werk dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid en de Dienst Gezondheid & Jeugd uitvoerden voor Leerdam en Zederik over te dragen aan de Veiligheidsregio Utrecht, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de GGD Regio Utrecht.

Omdat het hier om een unieke operatie gaat, heeft de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een speciale begeleidingscommissie ingesteld. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van BZK, gemeente Vijfheerenlanden en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Naast de overdracht van taken vond ook de overdracht van medewerkers, kazernes, ambulanceposten, materieel, ICT en archieven plaats.

Kosten
Hoewel alle partijen hun best hebben gedaan om de kosten van deze operatie zo laag mogelijk te houden, zijn er toch forse 'transitiekosten'. Onder meer omdat er bij gemeenschappelijke regelingen verliezen ontstaan.

De kosten lopen door, maar de financiering daarvan valt weg omdat gemeenten geen lid meer zijn en dus financieel niet meer bijdragen.

In totaal gaat het om een bedrag van 13 miljoen euro, liet waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker tijdens het persgesprek weten.

Meebetalen
"Beide provincies en Binnenlandse Zaken betalen mee. De bedragen kunnen nog wat schuiven, maar het gaat om een evenredige verdeling van de kosten. Vijfheerenlanden is 'aansprakelijk', maar het gaat om een collectief besluit en om een collectieve verantwoordelijkheid. Het is te gemakkelijk om alleen de gemeente voor de kosten op te laten draaien", zei Lokker die solidariteit constateert bij de andere partijen.

"We moeten er met elkaar uit zien te komen en dat gaat lukken. De bedragen blijven voor onze gemeente binnen de perken. Het gaat straks om een verantwoord bedrag, gelet op onze begroting en de ambities die het college heeft."

Samenwerken
Opmerkelijk is dat ook Zuid-Holland, bepaald geen voorstander van de overgang van de nieuwe gemeente naar Utrecht, de portemonnee trekt.

"Ook Zuid-Holland heeft belang bij een goede overdracht. We blijven immers samenwerken. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het gebied", aldus Lokker.

"Bestuurlijk kunnen we best eens een robbertje vechten, maar de inwoners mogen er niks van merken. En dat gaat goed. De dienstverlening blijft recht overeind."   

André Bijl          

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }