• Er bestaan zorgen over de fietsveiligheid op de Jan Blankenbrug.
• Er bestaan zorgen over de fietsveiligheid op de Jan Blankenbrug. (Foto: André Bijl )

B&W Vijfheerenlanden dringen aan op veiligheid Jan Blankenbrug

  •   228 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Het college van de gemeente Vijfheerenlanden stuurt deze week een brief naar Rijkswaterstaat waarin aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid op de Jan Blankenbrug.

B&W komen in actie na de discussie die onlangs in de commissie RVE werd gevoerd naar aanleiding van een brief van de Fietsersbond.

De bond constateerde dat de veiligheid van fietsers op de Jan Blankenbrug in het geding is en adviseerde eigenaar Rijkswaterstaat fietsers uit te laten wijken naar de aanpalende boogbrug en de voorgenomen sloop van die brug daarom terug te draaien.

Groot belang
"Als college staan we niet achter het behoud van de boogbrug, maar dringen er bij Rijkswaterstaat wel op aan dat er goed gekeken wordt naar de fietsveiligheid", laat wethouder Huib Zevenhuizen weten.

"Wij begrijpen het standpunt van Rijkswaterstaat dat het behoud van de boogbrug te duur is en hergebruik evenmin een optie, maar de veiligheid van fietsers vinden we wel van groot belang."

Verbreding 
Verbreding van het fietspad – dat volgens de geldende normen met meer dan 500 (brom)fietsbewegingen per uur in de spits te smal is – zou een optie zijn. Dat kan onder meer door de barriers die het fietspad scheiden van de rijksweg te verplaatsen, iets aan de vluchtstrook te doen of de Jan Blankenbrug te verbreden.

"Al is dat natuurlijk wel een duur alternatief. "Maar wij gaan niet over de oplossing. Dat is een zaak van Rijkswaterstaat. Wij nemen de recente discussie en de oproep van de fracties serieus en geven onze zorgen door aan Rijkswaterstaat. Die moeten kijken wat de mogelijkheden zijn", aldus Zevenhuizen.

Eerdere brief
In 2012 trok het toenmalige college van Vianen ook al aan de bel. In een brief aan Rijkswaterstaat stelden B&W de veiligheid op de Jan Blankenbrug aan de orde.

De gesprekken die volgden, leidden niet tot aanpak van de situatie.

De brug wordt onder meer gebruikt door jongeren uit Vianen en Lexmond die in Nieuwegein en IJsselstein naar school gaan.

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }