• Jacoline Hartman, wethouder in West Betuwe.
• Jacoline Hartman, wethouder in West Betuwe. (Foto: Dick Aanen)

Wethouder Hartman mag waarschijnlijk in Hedel blijven wonen

  •   406 keer gelezen

WEST BETUWE • De nieuwe wethouder van West Betuwe Jacoline Hartman zal waarschijnlijk nog minstens een jaar in haar huidige woonplaats Hedel mogen blijven wonen. De gemeenteraad moet dinsdag nog wel ontheffing verlenen van de wettelijke verplichting voor wethouders om woonachtig te zijn in de plaats waar iemand wethouder is. 

Jacoline Hartman is wethouder voor Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. 

Op 3 juli 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden, om wethouders niet slechts voor telkens één jaar, maar voor onbepaalde tijd ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste. Daarmee wordt bedoeld de gehele zittingsperiode van het college. Dit wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling en besluitvorming bij de Eerste Kamer en is daardoor dus nog niet wettelijk verankerd.

"De strekking van de wetswijziging is dat het ingezetenschap van een wethouder onverkort als wettelijke vereiste blijft gelden, maar dat er een ontheffingsmogelijkheid is", schrijft het college in een toelichting op het voorstel. "Op deze manier wordt de beslissing over de ontheffing van het woonplaatsvereiste van de wethouder een zaak van de gemeente, waarbij de wetgever stimuleert dat door een openbaar debat in en buiten de raad een gemotiveerde beslissing wordt genomen en de omstandigheden van een individuele wethouder af worden gewogen tegen het wettelijke vereiste van ingezetenschap."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }