• Er bestaan zorgen over de fietsveiligheid op de Jan Blankenbrug.
• Er bestaan zorgen over de fietsveiligheid op de Jan Blankenbrug. (Foto: André Bijl )

Geen motie voor behoud boogbrug

  •   589 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De fractie van D66 diende donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering van Vijfheerenlanden toch geen motie in om de oude boogbrug bij Vianen te behouden.

Tijdens de commissievergadering eerder deze maand werd uitvoerig stilgestaan bij de brief van de Fietsersbond die wees op de onveilige situatie van fietsers op de Jan Blankenbrug.

De bond stelde daarom voor om de oude boogbrug in gebruik te nemen als fietspad.

Sloop uitstellen 
D66 opperde in de commissievergadering het idee om eigenaar Rijkswaterstaat te vragen de geplande sloop van de boogbrug uit te stellen en de variant van de Fietsersbond te onderzoeken.

Diverse fracties steunden die suggestie van D66, andere partijen pleitten vooral voor een veilige fietsverbinding.

D66 overwoog om tijdens de raadsvergadering een motie in te dienen die het college verzocht bij Rijkswaterstaat aan te dringen op uitstel van de sloop.

Te weinig draagvlak
"Maar ons is gebleken dat er te weinig draagvlak bestaat om de boogbrug te behouden", zei D66-voorman Klaas de Zwaan gisteravond aan het begin van de raadsvergadering.

Hij beloofde op een later tijdstip de veiligheid van fietsers op de Jan Blankenbrug opnieuw aan de orde te stellen.     

André Bijl 

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }