Foto: aangeleverd

Kinderopvangorganisaties uit de regio starten opleiding

  •   774 keer gelezen

REGIO • De directeuren van kinderopvangorganisaties SKCN (Leerdam), SKV (Vianen) en SKPC (Culemborg) openden vorige week woensdag de eerste lesavond van het door hen geïnitieerde gezamenlijke opleidingstraject naar een volwaardig mbo-diploma voor pedagogisch medewerker.

De kinderopvangbranche kampt met een tekort aan personeel. Ook SKCN, SKV en SKPC staan voor een uitdaging om de bezetting rond te krijgen. Daarom zijn ze in samenwerking met opleidingspartner Variva een incompanytraject gestart. De opleiding is erop gericht om deelnemers in 1 jaar een volwaardig mbo-diploma pedagogisch medewerker niveau 3 te latenbehalen. De kinderopvangorganisaties nemen de kosten voor hun rekening, bieden stageplekken en na het behalen van het diploma krijgt de geslaagde een baangarantie voor een jaar. Na een drukbezochte informatieavond eind november (meer dan zeventig geïnteresseerden) en een aantal selectieronden, zijn er nu vijftien studenten die de uitdaging aangaan. Zij zetten een nieuwe stap in hun loopbaan of gaan als herintreder de arbeidsmarkt weer op.

De studenten gaan als pedagogisch medewerker ovo (overige vorm van opleiden, ook wel derde leerweg genoemd) werken en leren combineren. Tijdens de eerste helft van de opleiding lopen zij 24 uur per week stage bij een van de organisaties. De stageplekken zijn op kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en bso's. Na het behalen van de eerste twee deelexamens biedt de kinderopvangorganisatie waar de stage is volbracht, een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de verdere opleiding aan. De student treedt in dienst bij de kinderopvangorganisatie als 'pedagogisch medewerker in opleiding' en is onder begeleiding inzetbaar op een groep. Na het halen van het diploma zijn de studenten gedurende een jaar gegarandeerd van een baan bij de kinderopvangorganisatie.

Naast hun stage gaan de studenten een avond per week naar school in Leerdam en is er zo'n 8 uur per week aan zelfstudie. In een jaar leren ze alles over het werken in de kinderopvang. Het spelenderwijs stimuleren van de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en dit laten aansluiten bij de manier waarop kinderen actief leren, vormen een rode draad in de opleiding.

Begin 2020 zullen de studenten hun opleiding afronden en als volwaardig pedagogisch medewerker in dienst treden en kunnen de kinderopvangorganisaties hun nieuwe collega's verwelkomen.

Janneke Kok
Redactiecoördinator van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Vianen
Volg @JannekeKok op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }