Logo hetkontakt.nl/leerdam
• De Elzevierstraat tussen Ophemert en Est is een veel gebruikte fietsroute.
• De Elzevierstraat tussen Ophemert en Est is een veel gebruikte fietsroute. (Foto: Janneke Boogaard)

Raad tegen afsluiting Oude Bommelsestraat in Ophemert

  •   72 keer gelezen

OPHEMERT/EST • De gemeenteraad van Neerijnen is unaniem tegen de afsluiting van de Oude Bommelsestraat in Ophemert.

De raad nam donderdagavond een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om af te zien van het verkeersbesluit om een fietssluis te plaatsen in de straat. In plaats daarvan komen er borden dat alleen nog maar bestemmingsverkeer en fietsverkeer welkom is. Behalve de Oude Bommelsestraat geldt dat voor de Dreef en de Elzevierstraat in Est.

Sluipverkeer en zwaar verkeer
Het besluit om de Oude Bommelsestraat dicht te doen, had te maken met het vele sluipverkeer tussen Ophemert en Geldermalsen. Ook komt er veel zwaar verkeer door de smalle straten. Het besluit leidde tot zowel positieve als negatieve reacties. Tot de laatste categorie behoren aanwonenden die bij afsluiting lang moeten omrijden om bij hun woonadres te komen.

Niet te handhaven
De raad kiest nu voor een tussenoplossing, al wees burgemeester Harry de Vries op een advies van de politie dat er geen capaciteit is om op bestemmingsverkeer te handhaven. Om dat succesvol voor elkaar te krijgen moeten er twee agenten zijn: één die de automobilist aan het begin van de weg bevraagt naar zijn eindbestemming en een tweede die aan het einde van de weg daarop controleert.

Wethouder Teus Kool (SGP) ziet wel mogelijkheden voor de nieuwe gemeente West-Betuwe. Die kan mogelijk bijzondere opsporingsambtenaren inzetten die de bevoegdheid krijgen om het verkeer op de nieuwe maatregel te controleren.

Evalueren
Kool wil de nieuwe situatie over maximaal een jaar evalueren. PvdA-raadslid Rijk van de Wardt pleit als enige voor 'rechtsaf-borden'. Die zijn in zijn ogen dwingender en makkelijker te handhaven dan verkeersborden waarop staat dat de weg alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.

Moties gebundeld
Voordat de motie donderdag ter stemming werd aangeboden lagen er nog twee moties. Op een voorstel van Gemeentebelangen Neerijnen (GBN) volgde te elfder ure een nagenoeg identieke motie van CDA, Voor Neerijnen en VVD. Na wat politiek gesteggel en een schorsing werd besloten om beide moties te bundelen.

Het is overigens nog niet honderd procent zeker dat het verkeersbesluit wordt teruggedraaid: de aangenomen motie is nu als zienswijze aangeboden aan het college van B&W. Dat neemt deze week een definitief besluit over de verkeerssituatie in de Oude Bommelsestraat.

Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }