Logo hetkontakt.nl/leerdam
• De voetbalkooi zorgt voor veel speelplezier, maar is ook een plek waar hangjeud samenkomt.
• De voetbalkooi zorgt voor veel speelplezier, maar is ook een plek waar hangjeud samenkomt. (Foto: Nico van Ganzewinkel)

Leerdam neemt maatregelen tegen overlast voetbalkooi Eiland

  •   674 keer gelezen

LEERDAM • De gemeente Leerdam gaat er alles aan doen om de overlast rond de voetbalkooi op het Eiland in wijk Noord tegen te gaan. Zo wordt er binnenkort een bord geplaatst waarop staat dat er 's avonds na negen uur geen gebruik meer van de kooi mag worden gemaakt.

Dat maakt het voor de politie mogelijk om bij overlast beter te handhaven. Ook wordt de inzet van een mobiele camera overwogen.

Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is de locatie – een open, centrale plek in de wijk - minder aantrekkelijk te maken voor de hangjeugd. Dat kan gecombineerd worden met de herinrichting van het winkelcentrum. Daarnaast moet plaatsing van een heg de geluidsoverlast tegengaan.

Inspreekster
Burgemeester Bruinsma en wethouder Teus Meijdam deden donderdagavond deze toezeggingen nadat een inspreekster tijdens de raadsvergadering raad en college een petitie met handtekeningen had aangeboden.

In die petitie verzochten circa 70 omwonenden van de Rondas en de Beukelaar en andere betrokkenen het college de voetbalkooi te verplaatsen om een einde te maken aan de jarenlange overlast voor de merendeels kwetsbare bewoners.

Forse overlast
De inspreekster liet weten dat de bewoners onder meer te maken hebben met forse geluidsoverlast – soms tot diep in de nacht – beschadigingen van auto's, vernielingen, vuurwerkbommen en intimiderend gedrag.

"Het is niet onze bedoeling om de jeugd hun speelplaats te ontnemen, maar een voetbalkooi past gewoon niet bij een verzorgingshuis. Verplaats die kooi alstublieft."

Noodkreet
SGP-voorman Matteo de Visser bleek gevoelig voor de noodkreet van de bewoners. "Destijds dachten we dat het draaien van de kooi en de aanleg van een moestuin de juiste oplossing was voor een situatie die al langer voor overlast zorgde. Maar sommige dingen moet je ervaren."

"We moeten gewoon constateren dat dit niet de juiste plek is voor een voetbalkooi. Aan deze onhoudbare situatie moet een einde komen", aldus De Visser die overwoog een motie in te dienen die het college opdracht gaf om de kooi binnen een half jaar te verplaatsen.

Verplaatsing geen optie
Maar volgens wethouder Teus Meijdam is dat niet de juiste oplossing.

"De kooi is niet de oorzaak van de overlast, maar het gedrag van de – oudere – jeugd rond die kooi. Verplaatsing is geen optie. We hebben geen alternatieve locatie beschikbaar."

"Verplaatsing kost bovendien veel geld en lost het probleem niet op, want die locatie is een centrale plek in de wijk waar de jeugd graag samen komt."

Symptoombestrijding
Ook de andere fracties in de raad voelden niets voor het weghalen van de voetbalkooi. "Dat is puur symptoombestrijding. Het probleem ligt elders. Pak de problemen aan waar ze zijn", verwoordde CDA-fractieleider Martine Visser de mening van de raadsmeerderheid die zich prima kon vinden in de maatregelen die het college voorstelde.

Ook de SGP was uiteindelijk tevreden met toezeggingen van B&W en hield de motie op zak.  

(later meer)

André Bijl 

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }