Logo hetkontakt.nl/leerdam
• Huurwoningen in dorp Hoef en Haag, verhuurd door LEKSTEDEwonen
• Huurwoningen in dorp Hoef en Haag, verhuurd door LEKSTEDEwonen (Foto: PR LEKSTEDEwonen)

Rechten woningzoekenden blijven bestaan bij keuze woningmarktregio

  •   371 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Fusiegemeenten Leerdam, Vianen en Zederik laten voor 1 november hun definitieve keuze voor één woningmarktregio weten aan de minister. Op dinsdag 15 oktober hebben de woningcorporaties in overleg met de gemeenten besloten dat er voorlopig niets verandert voor woningzoekenden.

De huidige inschrijving in de regio (WoningNet regio Utrecht of Woongaard) blijft dan ook gewoon bestaan. Hiermee kan iedereen blijven reageren op de huurwoningen in de betreffende regio.

De huurwoningen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden worden de komende tijd op dezelfde manier als nu geadverteerd. Dat betekent dat de woningen in Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld te vinden zijn bij WoningNet regio Utrecht.

Het aanbod van de woningen in Ameide, Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd en Tienhoven blijft bij Woongaard.

Woonruimteverdeelsysteem
De keuze voor een woningmarktregio staat los van het woonruimteverdeelsysteem. Het is mogelijk om binnen één woningmarktregio twee systemen te gebruiken. Omdat de woningcorporaties en de gemeenten zorgvuldig om willen gaan met de rechten die woningzoekenden hebben opgebouwd in één van de woonruimteverdeelsystemen, is gekozen om de huidige situatie voorlopig in stand te houden. Het heeft de voorkeur om alle woningen in de gemeente via hetzelfde verdeelsysteem te verhuren.

Voor de langere termijn moet hierover dan ook  een besluit genomen worden. Om dit goed te laten verlopen, overleggen de drie woningcorporaties (KleurrijkWonen, LEKSTEDEwonen en Fien Wonen) met de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden over de mogelijkheden. Voorop staat dat de bestaande rechten (zoals inschrijftijd) van woningzoekenden worden gerespecteerd bij een beslissing over het woonruimteverdeelsysteem. Ook is het belangrijk dat de gevolgen voor woningzoekenden goed worden onderzocht en in beeld worden gebracht.

Partijen nemen de komende maanden de tijd om zorgvuldig, op basis van de juiste afwegingen, een keuze te maken. Hoe lang dit proces gaat duren, is vooralsnog lastig in te schatten. Een definitieve keuze wordt in 2019 verwacht waarna betrokkenen verder geïnformeerd worden.

Achtergrond woonruimteverdeelsysteem
Vrijkomende sociale huurwoningen worden verdeeld via een systeem, waarin de regels en afspraken tussen gemeenten en corporaties zijn opgenomen. Op die manier worden de woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld onder woningzoekenden. Leerdam (KleurrijkWonen) en Zederik (Fien Wonen) maken nu gebruik van Woongaard (www.woongaard.com) en Vianen (LEKSTEDEwonen) maakt nu gebruik van WoningNet regio Utrecht (www.woningnetregioutrecht.nl)

bron: persbericht LEKSTEDEwonen, Fien Wonen en Kleurrijk Wonen

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }