Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

SV Lopik ziet voorlopig af van kunstgras

  •   keer gelezen   Sport

LOPIK • Voetbalvereniging S.V. Lopik heeft - in samenwerking met adviesburo R.I.E.T. te Bunnik - de afgelopen maanden gekeken naar de (financiële) haalbaarheid van de aanleg van een kunstgrasveld. Naar aanleiding van de resultaten van een geotechnisch onderzoek en de daaruit vloeiende investeringen ziet S.V. Lopik voorlopig af van kunstgras.

Het bestuur van S.V. Lopik heeft een paar jaar geleden de ambitie uitgesproken de vereniging zowel in sportief als in organisatorisch opzicht 'toekomstbestendig' te maken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het kunnen beschikken over een kunstgrasveld. Het kunstgras biedt alle teams immers de mogelijkheid het veld onder alle weersomstandigheden te kunnen bespelen en kan bovendien voor andere activiteiten worden ingezet.

Het geotechnisch onderzoek, bestaande uit een viertal sonderingen en een negental handboringen, gaf een duidelijk inzicht in de samenstelling van de toplagen en de bepaling van de grondwaterstand. Door de aanwezigheid van klei en veenlagen blijkt een speciale funderingsconstructie noodzakelijk, waardoor een aanzienlijke extra investering noodzakelijk is.

Niet verantwoord
"Het is nu niet verantwoord als vereniging zo'n grote investering in een kunstgrasveld te doen", aldus Robert Bakker, voorzitter van S.V. Lopik. "We hebben alle opties bekeken en waren al gestart met fundraising, maar de uitslag van het geotechnisch onderzoek gooit roet in het eten. We zullen nu onze plannen moeten uitstellen, maar blijven naar de mogelijkheden kijken om in de toekomst toch een kunstgrasveld op ons complex te realiseren."  

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten