Puntjes op de ‘i’ bij herinrichting Buiten de Veerpoort
Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; Overzichtsfoto van de situatie &#39;Buiten de Veerpoort&#39;.</p>

• Overzichtsfoto van de situatie 'Buiten de Veerpoort'.

Puntjes op de ‘i’ bij herinrichting Buiten de Veerpoort

  •   keer gelezen   Politiek

SCHOONHOVEN • B&W wil met enkele aanpassingen de knelpunten uit de recente herinrichting van het gebied Buiten de Veerpoort aanpakken en het project afronden met de resterende, geplande werkzaamheden.


Het buitenterrein tussen de historische stadspoort en de veerdienst in Schoonhoven is afgelopen periode in verschillende fases flink op de schop gegaan, maar sommige onderdelen kunnen niet op ieders goedkeuring rekenen. 

Zo is voor automobilisten niet altijd duidelijk waar ze hun voertuig kunnen parkeren, is er geen logische en veilige opstelplaats voor fietsers bij de veerpont, is het gebied te ‘versteend’ geraakt en bestaat de wens om een oude, historische brug vlak voor de Veerpoort, waar nu de bestrating overheen ligt, zichtbaar te maken.

Aangepast ontwerp
B&W presenteert dan ook een aangepast ontwerp, dat dinsdagavond 19 januari wordt besproken in de commissie, en waarover de gemeenteraad begin februari een besluit neemt.

B&W doet drie voorstellen om zowel het parkeren van auto’s als het opstellen van fietsers voor de pont te verbeteren. Een geopperd vrijliggend fietspad komt er niet. Dit heeft ook te maken met de discussie rondom het afsluiten van de Veerpoort voor gemotoriseerd verkeer, waarvoor tijdens de vergadering een motie van Pro Krimpenerwaard wordt behandeld.

B&W: ‘Door de doorgang voor het autoverkeer te verplaatsen komt er bij de pont minder kruisend verkeer vanuit verschillende richtingen. Hierdoor krijgen fietsers meer ruimte’. 

Daarnaast moet er meer ‘groen’ komen, door onder andere gras aan te leggen in het huidige ‘grijze middenvlak’ en enkele bestrate weggedeelten te vervangen door beplanting. Overigens zal het aantal parkeerplaatsen hierdoor wel afnemen.

Brug
Het ‘beleefbaar’ maken van de historische brug, bijvoorbeeld met een glazen plaat in plaats van het huidige wegdek, wordt op de langere baan geschoven. Een van de redenen is (opnieuw) het eventueel afsluiten van de Veerpoort met een (verzinkbare) paal. ‘Eerst moet het verkeerscirculatieplan worden bekeken, voordat we een vervolg kunnen geven aan het zichtbaar maken van de brug’, stelt B&W.

De betreffende 17e-eeuwse brug raakte bij werkzaamheden voor de herinrichting van Buiten de Veerpoort -in april 2019- gedeeltelijk beschadigd. De voormalige oeververbinding, die vroeger de binnenstad met het buitendijkse gebied verbond, is niet voor het oog zichtbaar en bevindt zich, vanaf de rivierzijde gezien, onder de rijbaan voor de Veerpoort. Het is een wens van de Historische Vereniging Schoonhoven om het monument zichtbaar te maken.

Passantenhaven
Verder ligt voor het omvormen van de noodhaven tot passantenhaven en het verplaatsen van de schuur van de Veerdienst, zodat de oorspronkelijke stadswal beter zichtbaar wordt. Door dat laatste gaat een streep, meldt B&W: ‘Verplaatsing blijkt niet mogelijk in verband met de  kabels en leidingen in de grond. De schuur moet binnen 50 meter van de veerdienst staan in verband met de aanwezige strooizouten en smeeroliën voor de pont. We pleiten nu voor een nieuwe schuur op de huidige locatie’.

En wat de aanpassingen aan de noodhaven betreft: ‘Een gedeeltelijke verbreding en aanleg van nieuwe steigers moet het voor passanten aantrekkelijk maken om hier af te meren. Hierdoor kunnen toeristen op veilige wijze afmeren en gemakkelijk de binnenstad van Schoonhoven bereiken’. 

Steigers
De bedoeling was om de steigers voor watersportvereniging De Zilvervloot te verplaatsen naar ’t Wilgerak. Dit blijkt geen optie, vanwege de te beperkte ruimte bij de jachthaven.

B&W: ‘Om die reden blijft De Zilvervloot vooralsnog in de noodhaven gehuisvest. De gesprekken om tot een oplossing te komen worden met de watersportvereniging, en zo nodig ook met de jachthaven, voortgezet’.

De kosten van genoemde werkzaamheden worden geschat op 385.000 euro.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier