Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Kruidenrijk grasland.
• Kruidenrijk grasland.

Veenweidenprogramma: onteigening landbouwgrond mogelijk

  •   416 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Met het instellen van mogelijke onteigening zet de gemeente Krimpenerwaard de laatste stap naar het verwerven van veenweidegebied voor natuurontwikkeling.

"Het is een gevoelig onderwerp", gaf wethouder Jan Vente toe. "We gaan uit van minnelijke verwerving. Niettemin moeten we dit nu juridisch vastleggen. Het is vooralsnog een administratieve handeling. Eind 2020 moeten we in opdracht van de overheid 2.250 hectare in handen hebben voor de uitvoering van het Natuur Netwerk Nederland. Tot die tijd kunnen betrokkenen kiezen voor zelfrealisatie of de verkoop van grond. Als dat niet lukt, rest ons een gang naar de rechter."

Uniek
Het 'afpakken' van land voor natuur is uniek in Nederland, want boeren en particulieren hebben nooit eerder moeten wijken voor natuur. Bij dijkversterking geldt een nationaal belang in de strijd tegen hoog water, maar veel boeren in de Krimpenerwaard begrijpen niet waarom ze delen van hun bezit moeten opofferen voor weidevogels en recreatieve voorzieningen.

Veel commissieleden verzochten dan ook om een respectvolle aanpak. "Het zwaard van onteigening hangt boven hun hoofd, terwijl er soms generaties op het te verwerven land is gewerkt. Dat vraagt om prudentie", meende Jan Willem van der Ham (SGP).

Volgens Eddo Mondriaan (GBK) is de onteigeningsprocedure een logische vervolgstap in dit 'Veenweidendossier'. "Het is het sluitstuk van het verhaal en onontkoombaar als stok achter de deur."

Overeenkomst
Grondeigenaren kunnen aangeven dat zij de beoogde nieuwe natuur zelf willen realiseren en dat vastleggen in een overeenkomst met de provincie. Tot op heden zijn twaalf eigenaren akkoord gegaan met het voorstel van de gemeente Krimpenerwaard. Dat gaat om 75 hectare land met een natuurbestemming.

Met zeventig eigenaren wordt sinds juni 2018 overleg gevoerd. Hierbij staat verwerving van 430 hectare op de agenda.

Wethouder Vente beloofde de commissie om vier keer per jaar over de voortgang te rapporteren. Het verzoek tot onteigening bij de Kroon moet in de gemeenteraad van 2 april nog bekrachtigd worden.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK