Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Joep Vermaat en Bernard de Jong vrezen dat het open polderlandschap wordt aangetast met een extra oeververbinding.
• Joep Vermaat en Bernard de Jong vrezen dat het open polderlandschap wordt aangetast met een extra oeververbinding. (Foto: Floris Bakker)

'Toenemende verkeersdrukte Krimpenerwaard met extra brug'

  •   1013 keer gelezen

LEKKERKERK • De mogelijke aanleg van een tweede oeververbinding gecombineerd met grootschalige woningbouw tast het open polderlandschap van de Krimpenerwaard ernstig aan. Iets waar volgens inwoners Joep Vermaat en Bernard de Jong nauwelijks aandacht voor is.

Een verbeterde bereikbaarheid, ruimte voor de bouw van huizen en volop mogelijkheden voor stedelingen om te recreëren in de Krimpenerwaard. De beoogde nieuwe verbinding tussen Ridderkerk en Krimpenerwaard biedt louter voordelen, als je het verhaal van het gemeentebestuur mag geloven. Joep Vermaat uit Lekkerkerk ergert zich er groen en geel aan, "want over de nadelen hoor je niemand. Ze hebben het bewust alleen over de kansen die zo'n verbinding biedt. Zo proberen ze het draagvlak te vergroten."

Nog zo eentje. Door 200 hectare vol te bouwen met woningen voorkomt de gemeente dat de Krimpenerwaard een krimpregio wordt. Vermaat haalt er zijn schouders over op. "Ik zie nog helemaal niets terug van die krimp. Er worden volop huizen verkocht, tegen behoorlijk hoge prijzen. Dat jongeren hier wegtrekken is omdat de doorstroming stokt. Ouderen blijven langer in hun huis wonen waardoor jongeren naar elders uitwijken. Daar kun je ook zonder extra brug of tunnel iets aan doen."  

Verkeersdrukte
Volgens Bernard de Jong uit Krimpen aan de Lek beseffen inwoners zich niet dat de tweede oeververbinding een aanzuigende werking heeft en de verkeersdrukte alleen maar zal toenemen. "Je ontlast de Algerabrug, want daar rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen minder over heen. Daar staat tegenover dat er via de nieuwe brug 30.000 voertuigen de Krimpenerwaard in rijden. Dus je hebt 15.000 extra auto's en vrachtwagens op je N-wegen. Die raken overbelast. Dit aspect wordt volledig buiten beeld gehouden in het huidige proces. Dit ondermijnt het belangrijkste uitgangspunt, namelijk een betere bereikbaarheid van de Krimpenerwaard."

De Jong denkt dat het college met name lobbyt voor de vele logistieke bedrijven die de Krimpenerwaard telt. Want die profiteren optimaal van een extra oeververbinding. "Met de vrachtwagen ben je in no time in de Rotterdamse haven. Het scheelt die bedrijven tijd en een hoop geld als die nieuwe brug er ligt. De vraag is of je dit als gemeente moet willen, want het gaat ten koste van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van je gemeente. De kracht van dit gebied is nou juist dat het is zoals het is." 

Vermaat knikt instemmend. Hij wijst op de cultuurhistorische waarde van de Krimpenerwaard. Die is misschien nog wel groter dan van de molens bij Kinderdijk. "Het landschap hier is duizenden jaren geleden met mensenhanden geschapen en in die tijd nauwelijks veranderd. Dit is een soort openluchtmuseum, echt uniek in de wereld. Daar moet je zuinig op zijn. Het betekent niet dat je niets mag veranderen, maar je moet wel goed nadenken over hoe en op welke schaal je dat doet."

Dan is er nog het vele groen dat verloren gaat, met name in de polder tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. De strook zou ecologisch gezien 'weinig interessant' zijn. Vermaat en De Jong weten wel beter. Als vrijwillige weidewachters van de Natuur- en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard (NVWK) gaan ze elk voorjaar de polder in om broedende weidevogels te beschermen. "Naast soorten als kievit en grutto is het ook een belangrijk leefgebied voor boerenzwaluwen en verschillende uilensoorten. Ook zie je er regelmatig lepelaars foerageren."  

Haastige karakter
De gemeente lijkt er weinig oog voor te hebben. De twee storen zich mateloos aan het drammende haastige karakter van het hele proces. Vermaat: "Die bieding (aanleg brug gekoppeld aan woningbouw, red.) kwam echt uit de lucht vallen. De gemeenteraad moest er razendsnel over beslissen terwijl eerder was gezegd dat over gevoelige onderwerpen geen definitieve beslissingen zouden worden genomen. Uiteindelijk stemt een nipte meerderheid in met het voorstel. En nu proberen ze het te verkopen alsof iedereen erachter staat."

Ook plaatst hij vraagtekens bij het verloop van de meedenkavonden die met 'zeer stille trom' werden georganiseerd. "In Bergambacht kwamen er zestig mensen op die bijeenkomst af van wie het overgrote deel ambtenaren en raadsleden. Welgeteld waren er zeventien burgers aanwezig. Dat komt ze natuurlijk goed uit, wat hoe minder mensen er komen hoe minder weerstand. De kritiek die werd geuit, werd weggewuifd. De burger moet zijn zegje kunnen doen, maar dat kon gewoon niet. Het was burgerparticipatie op z'n janboerenfluitjes. Buitengewoon storend dat het college hiermee wegkomt." 

Vermaat is ervan overtuigd dat de bereikbaarheid - ook zonder extra oeververbinding - verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld door naast het tracé van de N210 en N207 een lightrail aan te leggen, zodat zowel Gouda als Rotterdam goed bereikbaar wordt zonder auto. "Zet in op openbaar vervoer en motiveer bewoners om vaker de fiets te pakken." 

De Jong heeft zijn hoop gevestigd op de provincie Zuid-Holland. Die voelt weinig voor woningbouw in de Krimpenerwaard. "Ik hoop ook echt dat de provincie de poot stijf houdt, dat zij wél inzien hoe waardevol dit gebied is." 

Floris Bakker

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK