'Waterharmonica' als ecologische schakel

  •   190 keer gelezen

BERKENWOUDE • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft als ecologische schakel onlangs de nieuw aangelegde 'waterharmonica' bij de zuivering in Berkenwoude opgeleverd.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Berkenwoude zuivert het afvalwater uit de kern Berkenwoude. Het is een relatief kleine awzi, die het gezuiverde afvalwater direct loost op polderwater, een kleinschalig en daardoor kwetsbaar watersysteem, vertelt hoogheemraad Agnes van Zoelen: "De waterharmonica is een moerassysteem, waarin het gezuiverde afvalwater wordt omgezet naar natuurlijk 'levend' water. In het ondiepe watergebied worden overgebleven voedingsstoffen –nutriënten- uit het water gehaald. Vervolgens wordt het water – dat nu geschikt is voor flora en fauna - geloosd op het naastgelegen polderwater. Het werk is in 2017 voorbereid. In 2018 is de waterharmonica aangelegd, waarbij dit gebied is omgetoverd tot een mooi stukje natuurgebied."

Vervolgens: "Water en de flora en fauna, erin en eromheen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de waterharmonica leveren we een uniek stukje natuur op, dat ervoor zorgt dat water en natuur elkaar versterken."

De Europese Unie heeft in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geïntroduceerd. Van Zoelen: "Deze regelgeving is bedoeld om de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater binnen de EU te beschermen, te verbeteren en duurzaam gebruik van water te bevorderen. Alle KRW-doelstellingen moeten uiterlijk in 2027 zijn bereikt. Een van de maatregelen die Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft opgenomen, is de waterharmonica."

Meer over deze en andere maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/schoon-water-in-uitvoering.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK