Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

'Beperkte rol gemeente bij uitvoering nota Dierenwelzijn'

  •   291 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Dierenwelzijn is niet alleen een taak van de gemeente. "Feitelijk is onze rol nogal beperkt", zei burgemeester Roel Cazemier voor de behandeling van de startnota in de commissie samenleving.

Hij hoopte daarom dat de commissieleden hem aanknopingspunten konden geven voor de samenstelling van de definitieve nota Dierenwelzijn, die hij voor de zomer aan de gemeenteraad wil presenteren. 

De door hem gesuggereerde inbreng op hoofdlijnen zat er echter niet in. Nadat drie inspreeksters nadrukkelijk de aandacht hadden gevraagd voor het lot van zwerfkatten en ageerden tegen verwaarlozing van 'schuurkatten' door de boer, trok Saskia van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard) fel van leer. Bijna drie kwartier trok ze uit om de startnota met de grond gelijk te maken. Ook de deskundigheid van de opsteller van het document werd door haar in twijfel getrokken.

Na haar felle betoog kwam Van Rooy met suggesties over het chippen van alle katten in de Krimpenerwaard, het instellen van hondenuitlaatgebieden, een groene BOA en een verbod op de jacht in delen van de natuur. Ze vroeg de burgemeester ook om de overtredingen van jagers aan te kaarten bij de gedeputeerde. "Ik voer nu zelf onbezoldigd politietaken uit met gevaar voor eigen leven."

Andere commissieleden gingen veel minder gedetailleerd in op de startnota, ook al deed Erik van der Does de Bye (ChristenUnie) nog een verwoede poging om alles wat groeit en bloeit in de waard in beeld te brengen. 

De toezegging van Cazemier dat de uitgewerkte stukken bij behandeling in de raad nog kunnen worden aangepast, zorgde voor enige overeenstemming. De burgemeester gaf opposanten daarbij de hint om niet het college, maar de overheid met oproepen te bestoken.  

"Landelijke regelgeving kunnen wij als gemeente niet zomaar wijzigen. Regels zijn uniform opgesteld. Het Rijk kan wel op suggesties of voorstellen ingaan. Wij moeten met een realistische aanpak ons steentje bijdragen aan dierenwelzijn."

Pieter van der Laan

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK