Foto: andre muller

Verkiezingsprogramma SGP/ChristenUnie: 'Levend Water'

  •   202 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • SGP/ChristenUnie heeft voor de waterschapsverkiezingen voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard haar verkiezingsprogramma gelanceerd. De slogan is: 'Levend water'.

Lijsttrekker Marco Oosterwijk -tot voor kort wethouder in Krimpen aan den IJssel- is trots op het resultaat, waar veel mensen aan hebben meegewerkt: "Het thema 'Levend water' staat symbool voor onze inzet de komende jaren. We hebben de verantwoordelijkheid om de schepping te onderhouden en te bewaren, zodat ons mooie gebied ook voor de volgende generaties leefbaar is. Tegelijkertijd geeft 'levend water' in praktische zin inspiratie voor een eigentijdse, betrokken en actieve invulling van waterbeheer. Levend water zet bijvoorbeeld in op een goede waterkwaliteit en een levendige biodiversiteit. We gaan voor een actief en betrokken waterschap, met een concreet oog voor innovatie en circulariteit als opdracht voor de komende jaren".

SGP/ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma oog voor de diverse belangen in het werkgebied van het HHSK. Nummer twee op de kieslijst Greet van den Bergh-Kempenaar (verpleegkundige bij het Leger des Heils): "We hebben een verkiezingsprogramma gemaakt dat recht doet aan de inwoners en ondernemers in ons waterschapsgebied. Of je nu in de stad of polder woonachtig bent, werkzaam of niet werkzaam, jong of oud.."

Regenval
De komende jaren komen er grote vraagstukken op het waterschap af: zowel extreme regenval als droogte met dreigend zoetwatertekort en hittestress. Dat vraagt volgens de SGP/ChristenUnie om 'echte oplossingen' in Rotterdam en de dorpen: 'Maar het gaat ook om bodemdaling in de polder, die de bedrijfsvoering van boeren bedreigt'.

SGP/ChristenUnie vraagt in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk aandacht voor innovatie, duurzaamheid en het betrekken van jongeren bij het gebied waar ze spelen, naar school gaan, wonen en opgroeien. Meer informatie: http://www.hhsk-sgpchristenunie.nl

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK