Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Geitenstal.
• Geitenstal. (Stockfoto)

Omwonenden starten petitie tegen uitbreiding MooiMekkerland

  •   778 keer gelezen

STOLWIJK • Omwonenden van geitenboerderij MooiMekkerland aan de Koolwijkseweg roepen inwoners van Stolwijk met een petitie op om tegen uitbreiding te protesteren. 
 
De buren vrezen voor hun gezondheid. Volgens Gerben Verhoef, eigenaar van MooiMekkerland, is dat niet nodig. Hij wil de vrees voor gezondheidsklachten wegnemen: "Het doet me veel pijn dat er onrust is in de buurt. Het lijkt nu of iedereen ziek wordt van mijn geiten. Als ik bijvoorbeeld zou merken dat mijn kinderen gezondheidsklachten krijgen van de geiten stop ik direct met mijn bedrijf."

Druk
Buurtcomité-woordvoerder Jan Sanders wil niettemin gezondheidsrisico's uitsluiten. "Inwoners van Stolwijk moeten druk uitoefenen op het college van B&W  van de gemeente Krimpenerwaard om te voorkomen dat de bouw van de tweede stal en verdrievoudiging van het aantal geiten worden toegestaan. Illegale activiteiten worden binnenkort gelegaliseerd. Dat heeft grote gevolgen voor de directe omgeving. Met hun handtekening kunnen ze aangeven dat ze het daar niet mee eens zijn."

Sanders spreekt van een 'megastal', die twee jaar geleden zonder vergunning door eigenaar Verhoef is gebouwd. "Er is een vergunning voor exact 812 geiten afgegeven. Door de Omgevingsdienst Midden Holland is vastgesteld dat er 2.512 geiten in de stallen aanwezig zijn. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Krimpenerwaard – na eerst gedreigd te hebben met handhaving en dwangsommen – vervolgens twee jaar lang deze situatie heeft gedoogd. Ondanks de geitenstop, die de provincie Zuid-Holland heeft ingesteld, wil het college alsnog een vergunning afgeven."

Het buurtcomité verwijst naar onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, die hebben aangetoond dat er in de omgeving van een geitenbedrijf een verhoogde kans op longontsteking bestaat. "Om die reden heeft de Gemeentelijke Gezondheidsdienst de overheid geadviseerd dat de afstand tussen een geitenstal en woningen, kinderdagverblijven en scholen minimaal 2 kilometer moet bedragen."
 
De buurt houdt vast aan dat advies. "Wij maken ons grote zorgen om mogelijke Q-koorts. De kans wordt immers sterk vergroot door deze illegaal gebouwde stal. In de directe omgeving staan veel woningen. Stolwijk ligt in zijn geheel binnen de straal van 2 kilometer, waardoor duizenden inwoners worden blootgesteld aan gezondheidsrisico's." Meer informatie over de petitie eventueel via: bc.koolwijkseweg@gmail.com

Plicht
De gemeente Krimpenerwaard stelt dat het de wettelijke plicht heeft om alle mogelijkheden te onderzoeken om een keuze te maken tussen handhavend optreden of legalisatie van activiteiten op de geitenboerderij. De gemeente voert bestuurlijk overleg met de provincie over de gang van zaken rondom MooiMekkerland.

Het college zegt te wachten op een schriftelijke reactie van Provinciale Staten van Zuid-Holland. "Zodra die binnen is, wordt een ontwerpbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad", stelt een woordvoerster.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK