Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Begrotingsbehandeling: Lopik doet niet aan potverteren

  •   186 keer gelezen

LOPIK • Een meerjarig begrotingsoverschot heeft politiek Lopik niet kunnen verleiden om aan potverteren te doen. De plus op de begroting van 2019 (170.000 euro) wordt keurig in de algemene reserve gestort.

Neemt niet weg dat er dinsdagmiddag –tijdens de begrotingsbehandeling- best wat wensen leefden onder de verschillende fracties. Vooral het algemene onderhoudsniveau, ouderenbeleid en de ambtelijke capaciteit werden aan de orde gesteld.

Motie
De SGP-fractie had over het eerste onderwerp een motie voorbereid, die unaniem werd aangenomen. "Het is een blamage wat er op dit moment aan de hand is in de gemeente Lopik", stelde SGP-fractievoorzitter Arie Schep. "Onderhoudswerkzaamheden worden steeds maar weer uitgesteld. Het gevolg is dat je uiteindelijk meer geld kwijt bent. Voorbeelden zijn een brug in Lopikerkapel die vanwege de slechte staat wordt afgesloten voor zwaar verkeer en gaten in het wegdek van kruisingen in de nieuwbouw te Benschop. Wanneer gebeurt er wat?"

De achterstand wordt mede veroorzaakt doordat het ambtelijk apparaat vanwege een gebrek aan capaciteit de verschillende werkzaamheden niet kan voorbereiden. Met de motie vraagt de gemeenteraad het college dan ook in kaart te brengen wat er aan extra mankracht nodig is en wat dat gaat kosten.

De VVD deed bij monde van Hugo van Amerongen een andere suggestie: "Lopik moet creatief worden en kijken naar arrangementen, zoals detachering en samenwerking met buurgemeenten en/of lokale ondernemers. Het gebrek aan capaciteit en het verloop binnen de ambtelijke organisatie is een van de grootste bedreigingen voor deze gemeente."

Ouderenbeleid
VVD Lopik wil tevens dat er nog deze raadsperiode, liefst komend jaar, ouderenbeleid wordt geformuleerd. "De belangrijkste punten in dat beleid moeten wonen, vervoer, goede zorg en veiligheid zijn. Daarbij zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar. Ook eenzaamheid is een issue dat de aandacht verdient. Dat kan overigens ook andere leeftijdsgroepen treffen."

Op dit punt (eenzaamheid) had de SGP eveneens een motie voorbereid, maar de overige fracties konden zich niet vinden in de formulering ervan.

Dementie en autisme
De PvdA-fractie vroeg extra aandacht voor mensen met dementie. Op het gebied van dagbesteding bijvoorbeeld.

Wethouder Johan van Everdingen noemde het voorbeeld van dagbesteding binnen inloophuis De Schuilplaats, maar daar nam PvdA-fractievoorzitter Rik Dekker geen genoegen mee: "Op een paar kleine voorzieningen na moeten bijna alle dementerenden voor dagbesteding naar locaties buiten de gemeente. Als Lopik echt een dementievriendelijke gemeente wil zijn is het nu tijd voor actie."

Hij noemde in dit kader ook mensen met autisme: "Er zijn veel ouders die zich zorgen maken waar hun kind met autisme later terecht kan. Vooral als ze niet volledig zelfstandig kunnen wonen, maar net als iedereen wel in de buurt van familie, vrienden en bekenden willen blijven. Geef deze groepen de komende jaren een plek in Lopik."

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK