Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Raad Krimpenerwaard stelt Sportaccommodatieplan vast

  •   354 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft woensdag het sportaccommodatieplan vastgesteld. Dit plan moet leiden tot een evenwichtig sportbeleid.

(Sport)wethouder Lavinja Sleeuwenhoek is verheugd met de vaststelling van het sportaccommodatieplan: "Binnen onze gefuseerde gemeente golden voor verenigingen verschillende afspraken over eigendoms-, beheer-, en exploitatiesituaties van de sportaccommodaties. Dit leidde tot dilemma's bij het uitvoeren van accommodatiebeleid en de behandeling daarvan. Met de vaststelling van het sportaccommodatieplan kunnen we, samen met verenigingen, sport voor alle inwoners beschikbaar en bereikbaar houden."

Eén van de voorstellen uit het sportaccommodatieplan was een stapsgewijze verhoging van de tarieven van de zaalhuur voor de gemeentelijke sporthallen. Sleeuwenhoek: "Tijdens de door de gemeente georganiseerde hoorzitting bleek echter dat het voor de verenigingen moeilijk was om met deze verhoging om te gaan. De gemeenteraad heeft daarop besloten hiervan af te zien."

De tien tennisverenigingen binnen de gemeente Krimpenerwaard sloegen de handen gedurende het proces rondom het sportaccommodatieplan ineen. "Ze gaan privatiseren en samenwerken aan een toekomstbestendige tennissport. Afgesproken is dat twee gemeentelijke accommodaties worden overgedragen aan de verenigingen", memoreert Sleeuwenhoek.

Tenslotte: "Ook het vervolg zal in samenspraak met verenigingen zijn. Zo worden na de zomer de eerste gesprekken met voetbalverenigingen gevoerd om met elkaar de uitgangspunten nader uit te werken."

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }