Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De Benedeneind Zuidzijde: rechte weg zonder verkeersbelemmeringen.
• De Benedeneind Zuidzijde: rechte weg zonder verkeersbelemmeringen. (Foto: Robert van der Hek)

Besluit over pilot Benedeneind Zuidzijde uitgesteld

  •   222 keer gelezen

LOPIK • Of er een proef op de Benedeneind Zuidzijde komt om de verkeerssnelheid terug te brengen wordt pas later dit jaar duidelijk. De gemeenteraad wil eerst afwachten wat de resultaten zijn van het onderzoek 'natuurlijk sturen' van het Lopikerwaarden Streekfonds.

"Waarom nu beslissen als over enkele maanden –in september, red.- de uitkomst van het onderzoek verwacht wordt", vroeg Bert de Leede (CU) zich dinsdagavond tijdens de raadsvergadering af. "Laten we het voorstel nog even aanhouden."

Gedrag
Wat het CDA betrof was uitstel niet nodig. "Leidend moet zijn het positief beïnvloeden van het gedrag van verkeersdeelnemers. Technische maatregelen als drempels en wegversmallingen hebben niet altijd het gewenste effect en leveren zelfs frustratie en daarmee ook weer onveilige situaties op. Het gedrag kan wel positief worden beïnvloed door natuurlijk sturen én handhaving door de politie. Zij kunnen verkeersdeelnemers die over de schreef gaan aanspreken",  aldus Connie Hogendoorn.

Wethouder Gerrit Spelt wilde niet wijzen naar andere partijen, zoals de politie, maar de eigen verantwoordelijkheid nemen. "Als de gemeente de weg anders inricht om de snelheid terug te dringen, wil de politie best handhaven op overtredingen. Dat gebeurt nu nog niet."

De wethouder wil de pilot op de Benedeneind Zuidzijde, tussen de Damweg bij Polsbroekerdam en de M.A. Reinaldaweg (N204) bij Benschop, gebruiken om naast 'natuurlijk sturen' ook 'old-school'-maatregelen als verkeersdrempels en wegversmallingen uit te testen. "We willen de effectiviteit van één en ander bekijken en eventueel elders uitrollen."

Poort
Concreet is het de bedoeling om met extra struiken aan de weteringzijde een poorteffect te creëren met bestaand groen aan de andere zijde. Daarnaast zijn de volgende maatregelen gepland: markeringen op het wegdek bij bestaande verhogingen en bruggen, een zebrapad met verkeersplateaus (30 km/u) bij verzorgingsboerderij Abrona, een chicane en verkeersdrempels.

Het betreffende wegvak is gekozen na een lobby van omwonenden, die zich de afgelopen jaren geconfronteerd zagen met meerdere ongevallen, met zelfs tweemaal een dodelijke afloop.

VVD en SGP gingen mee in het voorstel van ChristenUnie tot uitstel, waardoor nu over enkele maanden de knoop wordt doorgehakt.

Natuurlijk Sturen
'Natuurlijk Sturen' wil door wegen anders in te richten rustiger rijden stimuleren. Niet met technische maatregelen als borden, wegversmallingen en drempels, maar door het plaatsen van hagen of bomen langs de weg dan wel met belijning en kleuren op het wegdek. Het Lopikerwaarden Streekfonds heeft vanuit de provincie subsidie gekregen om de plannen verder uit te werken.

In november 2018 organiseerde het Streekfonds een bijeenkomst in het Dorpshuis in Benschop. Het fonds richt zich ook op de Benedeneind Zuidzijde, omdat deze weg 'zich goed leent voor herontwerp'.

De visie Natuurlijk Sturen is in september klaar.

Het Lopikerwaarden Streekfonds stelde in een mail aan de raadsleden van Lopik het een 'gemiste kans' te vinden als niet eerst de uitkomst wordt afgewacht voordat de maatregelen op de Benedeneind Zuidzijde worden uitgewerkt.

Meer informatie op de website van het Lopikerwaarden Streekfonds

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }