• De gemeente Krimpen aan den IJssel moet de komende jaren op de centen letten.
• De gemeente Krimpen aan den IJssel moet de komende jaren op de centen letten. (Foto: stockfoto)

Krimpen moet de broekriem aanhalen

  •   535 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • De gemeente Krimpen aan den IJssel gaat bezuinigen. Dat is nodig om de sterk oplopende kosten voor sociale taken op te vangen.

De gemeente sluit het boekjaar 2018 af met een verlies van ruim 4,5 ton. En ook dit jaar lopen de tekorten weer aardig op. "Ik verwacht voor 2019 op eenzelfde cijfer uit te komen", verklaarde wethouder Arjan Neeleman van financiën bij de presentatie van de kadernota. Vooral de kosten in het sociaal domein (Wmo, participatiewet en jeugdzorg) rijzen te pan uit. De gemeente moet nu bijpassen. Dat kan nog uit de gemeentelijke spaarpot, "maar dat houdt een keer op."

Grip
Dat de uitgaven in Krimpen aan den IJssel zo stijgen, wordt mede veroorzaakt door zowel de 'grijze' als 'groene' druk. "Onze gemeente telt relatief veel inwoners van boven de 65 jaar", legt wethouder Kirsten Jaarsma uit. "Ook is er een groep inwoners van onder de 18 jaar die groter is in de gemeenten om ons heen. Dat vergt veel van onze gemeente in financiële zin. Vooral voor jeugdzorg zijn we meer geld kwijt dan begroot. Daarin zijn we absoluut niet uniek, maar we moeten wel bedenken hoe we meer grip kunnen krijgen op al die kosten."

De lastendruk zal de komende jaren nog verder oplopen door de hele energietransitie. Volgens het college staat Krimpen aan den IJssel aan de vooravond van een 'grote verbouwing'. Zo komt er een planning hoe en wanneer de Krimpense wijken van het aardgas gaan. Ook is er geld nodig om het maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, gemeentelijke gebouwen en accommodaties voor sport cultuur en recreatie, te verduurzamen.

Klimaat
Krimpen aan den IJssel zal zich volgens wethouder John Janson ook moeten aanpassen aan veranderingen van het klimaat. "We krijgen in de toekomst vaker te maken met extreem weer. De gevolgen zijn groot. Straten staan sneller blank na een hoosbui omdat de riolering overloopt. Maar er kunnen ook tekorten aan water ontstaan. Inmiddels zijn we in oud-Krimpen al gestart met het toepassen van maatregelen om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Dat kost ons als gemeente veel geld, maar niks doen is geen optie."

Om alle kosten te dekken zal de gemeente duidelijke keuzes moeten maken. Drie ambtelijke werkgroepen gaan kijken waarop er zoal kan worden bezuinigd. Neeleman: "Er zijn geen heilige huisjes meer. Het zal sowieso een helse klus worden om alle voorzieningen in stand te houden." Hij sluit niet uit dat lastenverzwaringen worden gebruikt om toekomstige begrotingen sluitend te maken. "Burgers gaan hier wel wat van merken."

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }