Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Sportaccommodatieplan in de steigers; tennisclubs zelfstandig verder

  •   399 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Hoewel nog niet alle financiële consequenties zijn uitgewerkt en voor aarzeling zorgen bij enkele voetbalverenigingen in de Krimpenerwaard, kan het gemeentelijk sportaccommodatieplan als houvast dienen. Met de tennisverenigingen is inmiddels overeengekomen dat ze hun banen in eigen beheer nemen. 

Komende dinsdag wordt het plan van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek besproken in de commissie en lijkt vaststelling in de raad van 9 juli zeer waarschijnlijk. De zienswijzen van de verenigingen hebben de politieke partijen naar een aanvaardbaar compromis geduwd. Zowel de coalitie als oppositie stelt aanpassingen voor, waarmee de wethouder uit de voeten kan.

"Het sportaccommodatieplan is een kompas voor de komende jaren. Met de voetbalclubs ben ik nog niet zover, omdat er in het verleden totaal verschillende afspraken zijn gemaakt over eigendom, onderhoud en vergoedingen. Het komt dus aan op maatwerk. De gemeente wil bijvoorbeeld graag de kleedkamers overdragen aan de clubs. In vier gevallen is de gemeente al eigenaar. Bij zo'n overdracht hoort uiteraard financiële compensatie."

Harmonisatie
Sleeuwenhoek heeft sinds september 2018 met sportverenigingen gesproken over verdere harmonisatie, tarieven en meerjarenonderhoud. Bij de laatste zienswijzen -in maart dit jaar- bleek dat diverse clubs geschrokken waren van de voorgestelde huurverhogingen. Sommige besturen vreesden zelfs dat het bestaansrecht in het geding was.

"En dat was geenszins de bedoeling", zegt de wethouder. "Het gaf aan dat er een betere afstemming vereist was. Sport moet in ieder geval betaalbaar en bereikbaar blijven voor iedereen."

Verenigd
De meest soepele onderhandeling gold met de tien tennisclubs, die zich snel hadden verenigd en een adviseur van de KNLTB inschakelden. Arno Korenhof (TV Het Hofland) en Hannie Stolwijk (TCO) complimenteren de gemeente over de aanpak.

"Het plan gaat uit van verzelfstandiging van de tien tennisverenigingen en een jaarlijks bedrag voor de vervanging van de toplaag van de tennisbanen. De clubs hebben afgesproken het bedrag onderling te verdelen. De vijf verenigingen die nog niet zelfstandig opereerden, hebben de toezegging van de gemeente dat het park en de banen in goede conditie worden overgedragen. Dat lijkt ons een prima uitgangspunt voor een toekomstbestendige tennissport."

Pieter van der Laan
 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }