Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

De Groeiplaneet vraagt om nieuw schoolgebouw

  •   563 keer gelezen
• Vlag voor het schoolgebouw van De Groeiplaneet.
• Vlag voor het schoolgebouw van De Groeiplaneet.

KRIMPEN A/D IJSSEL • De medezeggenschapsraad (MR) van openbare basisschool De Groeiplaneet in Krimpen aan den IJssel is bezorgd over het voornemen van de gemeente om het oude schoolgebouw op te knappen. Nieuwbouw zou veel zinvoller zijn. 

In een brief aan het college stelt het MR blij is dat De Groeiplaneet straks is gevestigd in één schoolgebouw in plaats van twee. Tegelijkertijd is de school er altijd vanuit gegaan dat er een duurzaam en energieneutraal gebouw komt dat voldoet aan de hedendaagse eisen. Dat blijkt niet het geval. Het gebouw krijgt enkel een opknapbeurt zodat het weer twintig jaar langer mee kan. "Het wordt zeker niet energieneutraal en voldoet qua inrichting niet aan de gestelde voorwaarden", schrijft een woordvoerder namens de MR. "Zo is er in de huidige plannen geen ruimte voor een eigen lerarenkamer en geen ruimte voor verdere ontwikkeling (groei) van de school."

Brief
Voor de verbouwing is zo'n 2,5 miljoen uitgetrokken, maar dat bedrag blijkt nu al ontoereikend te zijn. "Voor dit bedrag staat straks een schoolgebouw dat niet aan de behoeften van de school kan voldoen." De MR denkt dat het zinvoller is om nieuwbouw te plegen. Natuurlijk vraagt dat op de korte termijn een grotere investering, maar dat zal zich op de langere termijn terugbetalen." De MR roept het college in de brief op de plannen te heroverwegen.

Bij de fusie van De Paperclip en De Fontein in 2016 werd al gesproken over nieuwbouw of renovatie van één van de bestaande gebouwen. Fusieschool De Groeiplaneet zit inmiddels in het derde schooljaar en de situatie is onveranderd. De MR zou graag zien dat het een versneld proces zonder uitstel wordt, "want de nood van onze kinderen, personeel en ouders is hoog."

Frisse school
Net als de MR van de school maakt ook PvdA-raadslid Coen Derickx zich zorgen over de situatie. Vooral omdat allebei de schoolgebouwen van De Groeiplaneet in slechte staat verkeren en het er niet naar uitziet dat er snel iets gaat gebeuren." Hij wijst op het plan dat al even klaar ligt voor nieuwbouw aan de Sportsingel. "Het was de bedoeling dat daar een 'frisse school' zou komen, een schoolgebouw met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Een prima plan. Als het dan niet lukt om de financiering rond te krijgen, is dat ontzettend jammer. Vooral voor de mensen die er zoveel energie in hebben gestoken."

Derickx is zeker niet tegen renovatie van één van de huidige schoolgebouwen, "maar daarmee bereik je dus niet het gewenste gebruiksniveau waar de school zelf om vraagt." 

Onderwijswethouder Arjan Neeleman zegt dat het project - als gevolg van een mislukte aanbesteding - minstens een jaar vertraging heeft opgelopen. Iets dat hij betreurt. "Wat we weten is dat er flink geld bij moet. Daarom gaan we er opnieuw naar kijken." Hij sluit niet uit dat er uiteindelijk toch wordt gekozen voor nieuwbouw. "Tegelijkertijd is het huidige schoolgebouw goed te renoveren."
 

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }