Foto: Dssart studio

D66 peilt cultuurbeleving onder Krimpense bevolking

  •   190 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Om te peilen wat Krimpenaren vinden van het cultuuraanbod in hun gemeente houdt D66 een online enquête. 

Door de enquête in te vullen, kunnen inwoners hun behoeften op het gebied van cultuur kenbaar maken. De resultaten gebruikt D66 voor de cultuurnota die in juni wordt behandeld in de gemeenteraad. In die cultuurnota legt de gemeente het beleid voor de komend drie jaar vast, alsmede de financiën daarvoor. 

Informatieavond
D66-fractievoorzitter Larry Köster wijst op het onderzoek dat het gemeentebestuur liet uitvoeren naar culturele activiteiten in Krimpen aan den IJssel. "Daarbij zijn de lokale organisaties bevraagd en is er een open informatieavond geweest om inwoners bij het onderzoek te betrekken. Toch willen wij de culturele behoeften van onze inwoners nog breder polsen. Waar hebben onze inwoners nu behoefte aan als we het hebben over cultuur in onze gemeente?"

Geld
Köster vindt dat het geld moet worden gebruikt voor zaken die aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. "Cultuur is van en voor iedereen en de gemeente moet dus een aanbod hebben dat aansluit bij wat er onder de inwoners leeft. Wij hopen op grote schaal van inwoners te horen wat zij belangrijk vinden en wat hun wensen en behoeften zijn. De uitkomsten van de enquête zullen wij zeker betrekken bij het formuleren van ons standpunt over de cultuurnota."

De enquête, die tot en met 7 juni beschikbaar blijft, telt tien vragen die binnen tien minuten ingevuld kunnen worden. Via de link op de website van D66 Krimpen en het Facebookaccount van de partij is de enquête te vinden. 

Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }