Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Impressietekening van de rotonde bij de entree van Bergambacht met fietstunnel.
Impressietekening van de rotonde bij de entree van Bergambacht met fietstunnel.

CDA: ‘extern oordeel over verkeersveiligheid rotonde’

  •   keer gelezen

BERGAMBACHT • De fractie van het CDA verzoekt wethouder Pieter Neven (verkeer) om een extern bureau in te schakelen om de veiligheid bij de rotonde Dijklaan in Bergambacht te beoordelen.

CDA-fractievoorzitter Jan Dekker is niet bepaald gerust op de ontstane situatie. Hij vreest voor ongelukken. "De werkzaamheden rondom de rotonde Dijklaan in Bergambacht zijn inmiddels afgerond. Toevoerwegen en fietspaden zijn ingrijpend aangepast. Naar onze mening hebben deze aanpassingen niet tot een veiliger situatie geleid. Integendeel, het regent klachten van weggebruikers. Met name fietsers trekken aan de bel, maar de gemeente reageert niet."

Urgent
Het CDA heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard. Dekker leidt uit de antwoorden af dat het college niet beseft dat de situatie 'urgent' is. Hij stelt dat er onvoldoende deskundigheid bij het gemeentebestuur aanwezig is om de nieuwe verkeerssituatie te beoordelen.

"We hebben met stijgende verbazing kennisgenomen van de beantwoording van het college. Er is afgeweken van het eerder in de gemeenteraad van Bergambacht gepresenteerde plan. Ondanks aanzwellende kritiek meent het college dat er nu sprake is van een verbetering. Daarom is een objectief oordeel noodzakelijk."

Het college heeft het CDA toegezegd nog eens extra naar de veiligheid te zullen kijken. "We zijn bereid om met de politie een inspectie te houden om eventueel verbeteringen aan te brengen. Daarnaast is het aantal oversteekpunten teruggebracht naar één om verkeersopstoppingen te reduceren. Op piekmomenten is dat echter een onbegonnen zaak."

De nadrukkelijke wens van het CDA voor een fietstunnel wordt geparkeerd. "Zolang de provincie zich afzijdig houdt, zet de gemeente in op andere maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten bij de rotonde Dijklaan."

Pieter van der Laan

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten