Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Gemeenten werken samen op het gebied van Werk en Inkomen

  •   keer gelezen

VIANEN • De raden van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen hebben ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Werk en Inkomen Lekstroom. Dit maakt een gezamenlijke dienstverlening vanuit de Lekstroomgemeenten voor de inwoners en werkgevers in de regio op het gebied van sociale zaken mogelijk.

De raad van de gemeente Vianen heeft op dinsdag als laatste Lekstroomgemeente besloten deel te nemen aan het samenwerkingsverband Werk en Inkomen Lekstroom. Dit betekent dat per 1 januari 2013 de nieuwe uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) een feit is.

Per 1 mei 2013 zal zij fysiek haar intrek nemen in het Stadshuis van de gemeente Nieuwegein. De gemeente Houten gaat de ICT ondersteuning voor de nieuwe organisatie leveren. De inwoners van de vijf Lekstroom gemeenten kunnen zowel bij WIL terecht als bij de eigen gemeente. De lokale toegang tot de dienstverlening van WIL is daarmee ook vanaf 1 mei 2013 altijd gegarandeerd.

Armoede voorkomen

Werk en Inkomen Lekstroom wil bereiken dat alle inwoners in de Lekstroomgemeenten naar vermogen (economisch) kunnen en willen participeren. Dat sociale uitsluiting, schulden en armoede zo voorkomen worden en degenen die dat nodig hebben extra inkomensondersteuning krijgen dan wel een rechtmatige uitkering. Werk en Inkomen Lekstroom gaat uit van de kracht van mensen zelf, van participatie en te allen tijde van de inzet op werk boven een uitkering.

Ondersteuning

Parallel hieraan wil Werk en Inkomen Lekstroom bereiken dat werkgevers optimaal ondersteund worden bij hun personeelsvoorziening, de vraag van deze werkgevers centraal staat, en WIL samen met andere spelers als het UWV, PAUW bedrijven en uitzendorganisaties de service aan deze werkgevers zakelijk en effectief vorm geeft.

Aanleiding

De veranderingen in wetgeving en de overhevelingen van de financiële middelen vanuit het Rijk naar gemeenten vormen de aanleiding voor de samenwerking. De Wet werken naar vermogen was hierin een extra drijfveer. Ondanks het schrappen van deze wet, zijn er veel veranderingen op komst. Die maken samenwerking op het gebied van sociale zaken noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, de effectiviteit van de uitvoering te vergroten en de kwetsbaarheid van de afzonderlijke gemeenten te verminderen. Schaalvergroting is hiervoor essentieel.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten