Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

'Stein-West aantrekkelijker dan Bergvliet-Zuid'

  •   keer gelezen

HAASTRECHT – Voor woningbouw in Stein-West gelden minder belemmeringen dan voor eenzelfde initiatief in Bergvliet-Zuid.


Dat blijkt uit een analyse van de afdeling Ruimte van de gemeente Vlist. Het gemeentebestuur heeft de resultaten voorgelegd aan de gemeenteraad. De vergelijking tussen beide wijken is gemaakt om het tijdspad voor toekomstige ontwikkelingen in Haastrecht in kaart brengen. De kern krimpt behoorlijk, omdat jongeren wegtrekken naar grote steden en Vinex-locaties. De gevolgen van de vergrijzing zijn voelbaar op de drie Haastrechtse basisscholen, die gezamenlijk gevestigd zijn in het gebouw aan de Bredeweg. Zij hebben reeds met leegstand te maken.

Toestemming

Voor Stein-West en Bergvliet-Zuid geldt dat beide gebieden buiten de 'rode contour' liggen, waardoor toestemming voor uitbreiding van Haastrecht van de Provincie is vereist. De Provincie heeft onlangs aangekondigd scherper toe te zien op ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied, omdat steden nog voldoende capaciteit hebben om te groeien. In Haastrecht is grote behoefte aan woningbouw om te voorkomen dat voorzieningen in het stadje moeten sluiten. Het college wil de discussie met de provincie daarom graag voeren.

De afdeling Ruimte van de gemeente Vlist stelt in de toelichting aan de raad dat het nog jaren kan duren, voordat bouw in Bergvliet-Zuid plaatsheeft. 'Eerst moet uitsluitsel komen over de exacte invulling van het Veenweidepact. Hiervoor moet een gebiedsarrangement worden opgesteld. De verwachting is dat dit niet voor 2016 gereed is. Pas daarna kan met verschillende eigenaren worden onderhandeld over de aankoop van de gronden. De gebiedsuitbreiding moet ergens anders worden gecompenseerd voor natuurontwikkeling.'

Tweede oeververbinding

Voor Stein-West gelden deze belemmeringen niet. 'Onderhandelingen kunnen direct worden gestart. Voor de ontwikkeling is een tweede oeververbinding bij de Hollandse IJssel noodzakelijk. De totale verkeersdruk op het centrum van Haastrecht zal toenemen. Ook ligt de locatie in een gebied waar het verkavelingspatroon van de veenweide moet worden beschermd. Aangezien het een perceel betreft zonder verkavelingssloten zou dat in een nieuw ontwerp eenvoudig kunnen worden opgelost.'

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten