Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Hoogwatertest polder Hooge Boezem Haastrecht

  •   keer gelezen

HAASTRECHT • Om te testen of de polder 'Hooge Boezem' bij Haastrecht echt geschikt is als piekwaterbergingsgebied, wordt vanaf maandag 25 augustus binnen een tijdsbestek van 48 uur gecontroleerd ruim 70.000 m3 water ingelaten.


Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de polder Hooge Boezem ingericht als piekwaterbergingsgebied, in combinatie met natuurontwikkeling. De werkzaamheden werden begin april 2014 afgerond. Maar werkt het gebied ook zoals het is bedoeld? Op maandag 25 augustus gaat het waterschap het waterbergingsgebied testen.

“Het piekwaterbergingsgebied is aangelegd om in tijden van zeer hoog water op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, maximaal 73.000 m3 water te kunnen bergen”, verklaart Jur Bulthuis namens hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. “Naar verwachting zal dit eens in de vijf jaar plaatsvinden.”

Antwoord

De test moet een antwoord geven op vragen als: werkt het gebied zoals bedacht, hoe lang duurt het precies voordat het gehele gebied de maximale waterberging heeft bereikt, stromen de drie deelgebieden volledig vol en werken alle aangebrachte waterschapskunstwerken, zoals inlaten en stuwen naar behoren?

Volgens de huidige planning start het waterschap maandag 25 augustus om 7.30 uur met het opendraaien van de calamiteitenduiker, gelegen in het zuidelijk deel van het gebied, welke in verbinding staat met de Vlist. Vanaf dat moment zal de polder de Hooge Boezem volstromen met water.

Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht zal dan automatisch meer water uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Vlist inlaten. Bulthuis: “Op zowel de Vlist als de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zal dit leiden tot hogere stroomsnelheden. Als veiligheidsmaatregel zal het waterschap ter hoogte van de ingang van de calamiteitenduiker, in de Vlist,  boeien aanbrengen. Ook op deze locatie worden met name tijdens de eerste uren van de test, hogere stroomsnelheden verwacht.”

Teruggepompt

Naar verwachting duurt de test circa 48 uur. “Gedurende deze periode zal het waterschap de ontwikkelingen nauwlettend volgen en, indien noodzakelijk, aanpassingen dan wel herstelwerkzaamheden uitvoeren. Als de maximale opslagcapaciteit van de polder is bereikt, zal het water gecontroleerd worden afgelaten en worden teruggepompt naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Dit gebeurt via gemaal De Keulevaart."

Aan het einde van de test zal het waterschap het functioneren van de waterberging evalueren. "Ook zullen indien mogelijk nog laatste aanpassingen plaatsvinden”, aldus Bulthuis.

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten