Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Piet Looren.
• Piet Looren. (Foto: wijntjesfotografie.nl)

Ambassadeur Piet Looren zwaait af

  •   keer gelezen

BERGAMBACHT • Wie wil leren hoe je op een aimabele wijze veel voor elkaar kunt krijgen in je dorp, kan een voorbeeld nemen aan Piet Looren. Dankzij de inzet en vriendelijke vasthoudendheid van de 77-jarige Bergambachtenaar werden de BIZ en het KVO een groot succes in het dorp. Onlangs nam Piet Looren afscheid tijdens een drukbezochte receptie.

Het moet kort na zijn pensionering zijn geweest, nu een jaar of twaalf geleden. De telefoon ging in huize Looren. Bergambachts toenmalige burgemeester Arie van Erk aan de andere kant van de lijn: ‘Piet, ik wil kijken of we dichtbij het centrum van het dorp een parkeergarage kunnen realiseren’, zo liet Van Erk aan zijn plaatsgenoot weten. Met direct daaraan gekoppeld de vraag: ‘Zou jij in een commissie willen plaatsnemen, die de haalbaarheid ervan gaat onderzoeken?’

“Ja, zo ging het”, glimlacht Piet Looren. “Ik ben er maar meteen mee aan de slag gegaan. Al snel bleek dat een ondergrondse parkeergarage te kostbaar was en een variant op het dak van een nieuw te bouwen appartementencomplex geen goed idee was. We zijn toen gaan praten met woningcorporatie QuaWonen, want die zou de appartementen aan de Secretaris Schipperstraat laten bouwen. Uiteindelijk werden ter plaatse twintig huizen afgebroken. Daar kwamen er veertig voor in de plaats plus een parkeergarage op maaiveldhoogte. Geweldig toch?! En ideaal voor parkeerders, want deze faciliteit was en is gratis, dat hebben we officieel vast laten leggen. Zeker ook voor de winkeliers van Bergambacht is die parkeergarage een geweldige aanwinst.”

BIZ
Toen Piet Looren klaar was met het project, bezorgde Arie van Erk hem een nieuwe uitdaging: het op poten zetten van een BIZ (Bedrijven InvesteringsZone) in Bergambacht.

“In eerste instantie ging het om een BIZ voor de Hoofdstraat en directe omgeving”, vertelt Looren. “Ik ging langs bij alle 72 bedrijven om het gemeenschappelijk belang van de BIZ te promoten, de ondernemers te overtuigen van het nut, vragen te beantwoorden en uiteindelijk de handtekening van de ondernemers te scoren. Dat lukte. De overgrote meerderheid omarmde de BIZ vol overtuiging. Fijn en ook wel logisch, want het was en is in ieders belang dat het winkelgebied er goed bij ligt. Uit de BIZ-gelden worden onder meer het onderhoud van de parkeergarage, de verlichting in de Hoofdstraat, de bloembakken en vlaggen in het gebied en de grote activiteiten bekostigd. Het werkt uitstekend, zo ervaren ook de winkeliers, De BIZ is hier echt een succes; het draagvlak eronder is groot. Fijn is natuurlijk ook dat we met onze gezamenlijke inspanningen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben verworven.”

Ook zette Piet Looren zich in voor een BIZ op het bedrijventerrein van zijn dorp. Dat betekende dat hij langs ging bij liefst 175 bedrijven. Ook hier was de score uitermate hoog: 90 procent wilde meedoen. 

Looren: “Voor veel van deze ondernemers was het ideaal dat er via de BIZ gemeenschappelijke zaken gerealiseerd werden waar ze individueel geen tijd voor hadden. Een paar voorbeelden: van de BIZ-gelden werd een geavanceerd beveiligingssysteem aangeschaft en verschillende renovatiewerkzaamheden verricht, alsmede de aanleg van een glasvezelnet.”

Twee jaar geleden gaf Piet Looren aan dat hij het tijd vond om zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor KVO en BIZ te beëindigen. “Ik had het tien jaar gedaan. Een mooie periode. Een goed moment ook om mijn taken over te dragen.” 

Dat de afscheidsreceptie pas onlangs werd gehouden had te maken met eerdere afgelastingen vanwege de coronamaatregelen. Bij zijn afscheid waren ook de - op dat moment bijna voormalige - wethouders Jan Vente en Leon de Wit aanwezig. En Piet Looren zou Piet Looren niet zijn als hij het gemeentebestuur niet nog een boodschap zou meegeven, in de vorm van een gravure waarop twee aan elkaar geklonken figuren te zien zijn. “Het symboliseert dat je alleen sámen echt iets kunt bereiken”, vertelt Looren. 

Adviezen
Ook legde de bevlogen Bergambachtenaar op de van hem zo bekende aimabele wijze nog drie dringende adviezen neer op het gebied van infrastructuur en volkshuisvesting: leg een tunnel aan bij de rotonde-Dijklaan; benut de nu nog loze ‘rotonde-poot’ bij Bergambacht-Oost om dat deel van het dorp veilig te ontsluiten en bouw dan meteen tweehonderd nieuwe woningen. Looren: “Dat laatste is goed om de vergrijzing tegen te gaan en de vitaliteit van ons dorp een impuls te geven. En dat is weer goed voor de vele woningzoekenden en voor de lokale middenstand.”

Het moge duidelijk zijn: Piet Looren is dan wel sinds kort ‘uit functie’, het betekent geenszins dat hij niet meer nadenkt over het belang van het dorp. Zijn Bergambacht.

Jan Timmer

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten