Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: 123RF.com

‘Beter openbaar vervoer in de Krimpenerwaard heeft een prijskaartje’

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Jongeren pleiten voor meer en beter openbaar vervoer in de Krimpenerwaard. De politiek omarmt die ambitie, maar vreest een (stevig) prijskaartje.

De Klankbordgroep Jongeren raadpleegde de achterban over het huidig openbaar vervoer in de gemeente Krimpenerwaard en werd daar niet vrolijk van. Pijnpunten zijn de lage frequentie van de busritten, het ontbreken van goede verbindingen tussen de kernen en het feit dat de bussen ’s nachts niet rijden. 

De klankbordgroep diende daarom via de politiek vier wensen in: het frequenter en later op de avond/’s nachts laten rijden van bussen binnen de Krimpenerwaard; betere verbindingen tussen de kernen, desnoods door nieuwe buslijnen te introduceren én het laten rijden van een zuiniger bustype binnen de Krimpenerwaard.

Probleem
Joeri Jansen was dinsdagavond namens de Klankbordgroep Jongeren te gast bij de adviescommissie om de plannen toe te lichten. Hij gaf als ervaringsdeskundige een voorbeeld: “Om vanuit mijn woonplaats Ouderkerk aan den IJssel naar de raadszaal in Lekkerkerk te komen zou ik met de bus bijna een uur onderweg zijn én zo’n drie kwartier te vroeg voor de vergadering worden afgezet. Dat geeft wel een beetje het probleem aan.”

Vrijwel alle fracties onderschreven het belang van goed openbaar vervoer, maar Aris Maat (PvdA) wees zijn collega’s graag op de eventuele gevolgen: “Ik kan me nog herinneren dat we het hier als raad over een nachtbus hebben gehad, maar dat bleek financieel gezien niet haalbaar”, doelde hij op een destijds aangenomen motie van D66, die vanwege de kosten niet uitvoerbaar bleek. “Hoe sympathiek ook, we moeten als gemeenteraad wel oog hebben voor de consequenties. Wie A zegt, moet ook B zeggen.”

Hij stelde voor de pijnpunten in regioverband aan te kaarten en ook te kijken naar alternatieven: “Ik mis in dit verhaal bijvoorbeeld het vervoer over water, wat ook veel mogelijkheden kan bieden.”

Arriva
Wethouder Bert Bening gaf weinig hoop op een spoedige inwilliging van de wensen: “Eind dit jaar lopen de huidige concessies met vervoerder Arriva weliswaar af, maar het bidbook voor de nieuwe aanbesteding is al zo goed als klaar. We hebben als Krimpenerwaard gepleit voor meer en beter openbaar vervoer, maar alle kosten buiten de concessie om zijn voor de gemeente.”

Wat initiatiefnemer Joeri Jansen betreft is de termijn niet zozeer een probleem: “Het gaat niet om vandaag of morgen. Wel is het volgens ons goed om als gemeente vast te leggen wat minimaal verlangd wordt van het openbaar vervoer binnen de gemeentegrenzen. Het gaat om een lange termijnvisie.”

De wensen van de Klankbordgroep Jongeren komen later terug als moties in de gemeenteraad.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten