Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; Grauwe ganzen.</p>

• Grauwe ganzen.

(Foto: 123rf.com)

Jagers Krimpenerwaard willen landelijk beheerplan voor bejaging grauwe gans

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Om van de administratieve rompslomp af te zijn, willen jagers in de Krimpenerwaard ook in de wintermaanden kunnen jagen op grauwe ganzen. Nu is het alleen in het voorjaar toegestaan.  


Jagers gingen zaterdag het veld in om ganzen te tellen. De cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van populaties. “Tellingen geven ons een goed beeld van de faunastand”, zegt Harm Koelewijn, bestuurder van de Wild Beheer Eenheid Krimpenerwaard. “Net als in de rest van Nederland zien ook wij een toename in het aantal ganzen over de afgelopen jaren.” 

Schade
Ganzen veroorzaken schade aan landbouwgewassen. Volgens BIJ12 betaalden provincies in 2020 31,6 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor schade. Dit was 6 miljoen meer dan in 2019. De schade werd voor ruim 90 procent veroorzaakt door ganzen aan graslanden. De grauwe gans was als soort alleen al verantwoordelijk voor meer dan 50 procent van de uitgekeerde faunaschade vorig jaar. Omdat niet alle agrariërs faunaschade registreren, ligt de totale faunaschade naar verwachting hoger.

Volgens Koelewijn levert het bejagen van ganzen een hoop administratieve rompslomp op. “Daarnaast zien we dat de schade piekt in het voorjaar en vooral plaatsvindt op graslanden. Als jagers worden wij belemmerd om onze activiteiten goed uit te voeren. Daarom zou het prettig zijn wanneer de grauwe gans één landelijk beheerplan krijgt waarbij bejaging ook in de nazomer, herfst en wintermaanden kan plaatsvinden.’ 

Lappendeken
Provincies zijn nu verantwoordelijk voor de beheerplannen van de grauwe gans. Koelewijn zegt dat dit zorgt voor een lappendeken aan wet- en regelgeving. “Terwijl in Europees verband landen samenwerken bij het beheer van de populatie grauwe ganzen, werkt Nederland nog met een beleid dat per provincie is opgesteld. Dit vertoont dan ook grote onderlinge verschillen tussen de provincies waardoor wildbeheereenheden en jagers veel extra tijd kwijt zijn aan administratieve taken.”

Nederland maakt als enige land in Europa niet structureel gebruik van ganzenbejaging in de nazomer, herfst- en wintermaanden, wanneer dit volgens de Europese Vogelrichtlijn is toegestaan. Deze afwijking in combinatie met de oplopende faunaschade maakt dat de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade recent de provincies adviseerde te werken aan één landelijk en uniform beheerplan voor de grauwe gans.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten