Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Lopik: op termijn meer geld nodig voor onderhoud openbaar groen

  •   keer gelezen

LOPIK • De gemeente Lopik is verantwoordelijk voor het inrichten en het adequaat beheren en onderhouden van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. De gemeenteraad stemde unaniem in om de huidige meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) te actualiseren.


Uit een enquête met veel respons blijkt dat de inwoners van de gemeente Lopik het openbaar groen en de staat van de openbare ruimte belangrijk vinden. 

Op basis van alle gepresenteerde scenario’s om de gemeente een aantrekkelijke uitstraling te laten behouden is de conclusie, dat in de toekomst meer financiële middelen voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte nodig zijn. Dit toekomstige tekort in de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door vervangingskosten. 

Toekomstig tekort
Op basis van deze Life Cycle Costing-berekening betreft het toekomstige tekort op basis van het adviesscenario voor het onderhoud van de openbare ruimte ongeveer 832.000 euro. “Op korte termijn zijn er geen problemen,” aldus wethouder Gerrit Spelt. “Over 20 jaar zullen de lasten pas zwaarder op de begroting rusten.”

Raadslid Bert de Leede (CU) maakte zich zorgen over wie dit moet gaan betalen. Spelt stelde hem min of meer gerust, dat de gemeente Lopik zich tegen die tijd in een totaal andere situatie bevindt. Bovendien kunnen huidige begrotingen nauwelijks voorzien in de dekking van toekomstige kapitaallasten.

Herindeling
Het is duidelijk dat de gemeente Lopik zich ‘optut’ voor een toekomstige herindeling. Wegen en kruisingen in de gemeente krijgen een opknapbeurt. Bestemmingsplannen, die bebouwingen verfraaien, krijgen het fiat van de gemeenteraad, die tot half september met zomerreces gaat.

Wim Kroone

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten