Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Stockfoto

1.750 extra bomen moeten Krimpenerwaard stukje groener maken

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Na eerst aangehikt te hebben tegen de hoge kosten is de gemeenteraad van Krimpenerwaard woensdag alsnog akkoord gegaan met de aanplant van 10% extra bomen in de gemeente. Door in te haken op het landelijke project MeerBomen.nu hoopt de politiek de kosten te drukken.


Op de agenda stond de aanplant van 1.750 nieuwe bomen. Zo’n duizend daarvan moeten in het openbaar gebied in en nabij de kernen komen, de rest wordt ter beschikking gesteld aan geïnteresseerde inwoners.

Amendement
Het college hanteert een kostprijs voor het project van 1,5 miljoen euro. “Maar het is natuurlijk geen doel op zich om het budget op te maken”, stelde wethouder Ria Boere.

De fracties van de SGP en Lokaal op 1 hadden een amendement voorbereid om in eerste instantie een bedrag van 5 ton ter beschikking te stellen. Door maximaal gebruik te maken van vrijwilligers, die zich inmiddels bij de gemeente hebben gemeld, en aansluiting te zoeken bij het landelijke project MeerBomen.nu moet de kostprijs flink gedrukt worden, verwachten de indieners van het voorstel: ‘Na een periode van steeds drie jaar kunnen we evalueren wat het aantal geplante bomen is en of er extra krediet verleend moet worden’.

Twijfels
Wethouder Boere wil wel met de vrijwilligers in zee, maar had twijfels bij het soort bomen in het project. “Het moeten wel volwaardige bomen zijn en geen zaailingen, ofzo.”

Daarnaast refereerde ze aan het feit dat de gemeente gebonden is aan regels voor het planten van bomen, wat extra geld kost. Zij ziet meer in een combinatie van de woensdagavond gepresenteerde gemeentelijke opzet, met daarbij de hulp van vrijwilligers en het initiatief MeerBomen.nu.

Neemt niet weg dat het amendement met nipte meerderheid werd aanvaard, waardoor het bomenproject van start kan gaan.

Vitaal
Het project past wat de gemeenteraad betreft bij het streven om de gemeente duurzamer en vitaler te maken. Naast de beoogde aanplant van 1.000 bomen worden er 750 ter beschikking gesteld voor de aanplant in tuinen, op schoolpleinen en in ‘tiny forests’ in de kernen.

Laagdrempeligheid is het streven: ‘Er zijn maar een paar spelregels. De tuin moet voldoende ruimte en kansen bieden en de boom mag niet leiden tot overlast voor de buren of hinder opleveren voor de openbare weg’.

Boomfeestdag
Het college hoopt op een start van het project tijdens Boomfeestdag, dat dit jaar gepland is op 10 november.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten