Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Stockfoto 123RF

Raad Krimpenerwaard: woonfonds en verhogen starterslening

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het instellen van een woonfonds, aandacht voor tiny houses, het verhogen van de starterslening en het verplichten van ‘zelfbewoning’. Het zijn enkele maatregelen die politiek Krimpenerwaard wil nemen om de woningnood aan te pakken.


Irma Bultman (CDA) gooide dinsdagavond, tijdens de behandeling van de Kadernota, de knuppel in het hoenderhok. “We staan op een tweesprong: houden we vast aan ons ideaalbeeld van laagbouw met tuin of hebben we oog voor alternatieven? Zoals de hoogte in, maar ook bouwen buiten de contouren. Misschien moeten we zelf meer de regie nemen en niet altijd wijzen naar andere partijen, zoals de provincie en woningbouwverenigingen. Er zijn in het land genoeg voorbeelden van mooie projecten; we hoeven niet altijd zelf het wiel uit te vinden.”

Woonfonds
Zo pleitte het CDA, samen met Pro Krimpenerwaard, in een motie voor het instellen van een woonfonds, waarvan de gemeente Rijswijk onlangs de primeur had. Deze gemeente neemt hiermee zelf -als participant- het initiatief om huurwoningen te bouwen in het middensegment. Het CDA en Pro Krimpenerwaard denken daarbij ook aan premiekoopwoningen.

Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard):  “In 2021 zijn er slechts elf woningen bij gekomen en is het aantal sociale huurwoningen met 146 afgenomen. Tot nu toe zijn alleen commerciële partijen actief op het gebied van de middenhuur- en koopwoningen. Het wegsnijden van die tussenlaag werkt fors kostenbesparend.” 

Het voorstel om te onderzoeken of dit ook wat voor de gemeente Krimpenerwaard kan zijn werd overgenomen door het college.

Tiny houses
Daarnaast vestigde het CDA, wederom in samenwerking met Pro Krimpenerwaard, de aandacht op tiny houses en andere alternatieve woonvormen. Dat deed het door te verwijzen naar een eerder -vrijwel raadsbreed- aangenomen motie, waaraan nog geen invulling is gegeven door het college. De gemeenteraad wil een inventarisatie in iedere kern naar locaties waar dergelijke woningen geplaatst kunnen worden.

Wethouder De Wit, zoals bekend geen fan van tiny houses: “Regels rondom tiny houses hebben we onlangs vastgelegd in beleid. We zien deze woningen het liefst in clusters. We hebben als gemeente nu één aanvraag liggen voor acht tiny houses op één locatie. Maar zoals ik vaker heb gezegd: ‘tiny houses lossen de woningnood niet op’.”

Zelfbewoning
Pascal Zuijderwijk (VVD) toonde zich verheugd in het CDA een medestander te hebben om ook buiten de kernen te bouwen. “Alles voor het verhogen van de bouwproductie om vooral starters en jonge gezinnen meer kans te geven op de woningmarkt.”

Om die starters en woningzoekenden met een middeninkomen te vrijwaren van beleggers die azen op woningen in dezelfde prijsklasse vroeg de VVD (samen met VGBK, CU en D66) aandacht voor ‘zelfbewoning’. Ofwel: bij nieuwe projecten aan de ontwikkelaar en/of bouwer de verplichting opleggen dat bij verkoop een zelfbewoningsplicht van minimaal 3 jaar geldt. Zuijderwijk: “Dat moet ervoor zorgen dat een woning niet aangeschaft wordt voor bijvoorbeeld verhuur en beschermt overige belangstellenden.” De motie werd overgenomen door het college.

Starterslening
Tenslotte wordt op initiatief van de VVD, CDA, CU en D66 onderzocht of de starterslening kan worden verhoogd tot de maximale NHG-grens. De huidige starterslening is beschikbaar voor het kopen van een woning van 225.000 of 260.000 euro (afhankelijk van het energielabel van de woning).

‘De woningen die er zijn, moeten bereikbaar zijn voor starters’, aldus de indieners. Richting het college: ‘Onderzoek waar de voorwaarden versoepeld kunnen worden, zodat de regeling beter aansluit bij het huidige woningaanbod’. 

De indieners willen het liefst de lat leggen bij de maximale NHG-grens (325.000 euro of, als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, maximaal 344.500 euro). Wethouder De Wit zegde toe dit te laten onderzoeken.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten