Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Stockfoto

Zorgen om financieel perspectief gemeente Krimpenerwaard

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Verschillende fracties maakten zich tijdens de behandeling van de Kadernota -dinsdagavond- zorgen om de onzekere financiële toekomst van de gemeente Krimpenerwaard. “Het is balanceren tussen hoop en vrees”, stelde Cees van der Graaf (PvdA).


Jan Verburg (SGP) zei te vrezen dat het financiële perspectief nog ‘beroerder’ wordt dan nu werd gepresenteerd: “Het laatste jaar worden we geconfronteerd met de ene na de andere financiële tegenvaller. En dan houdt het college voor de toekomst nog eens rekening met miljoenenbezuinigingen.” 

Reden voor de SGP-fractievoorzitter om te pleiten voor het eerder dan gepland behandelen van de opgestelde bezuinigingsscenario’s: “Voor 2022 is het tekort aangevuld, dus we hoeven niet direct te bezuinigen. Toch voelt het als het doorschuiven van een hete aardappel. Waarom niet enkele bezuinigingen betrekken bij de begrotingsbehandeling in november? Dat hoeven niet gelijk de meest pijnlijke te zijn, maar laten we met elkaar vast een stap zetten.”

Onzeker
Ook Irma Bultman (CDA) voelde daar wel voor. “De financiële situatie is het best te omschrijven als onzeker en op onzekerheid valt lastig te bouwen.”

De overige fracties onderschreven die stelling op zich, maar vonden het te vroeg voor noodscenario’s. “Het heeft geen zin om te debatteren over grote en wellicht onnodige maatregelen, zolang er geen duidelijkheid is over wat we precies van het Rijk kunnen verwachten. Neemt niet weg dat we onze verantwoordelijkheid zullen nemen als nodig is”, meldde Pascal van der Hek (VGBK). 

Scenario’s
Zowel het college als de raadsfracties hebben in samenwerking met de auditcommissie -die de raad steunt in zijn financiële taken-, en het ambtelijk apparaat een aantal bezuinigingsscenario’s uitgewerkt. Deze worden echter niet openbaar gemaakt, om eventuele onrust over de uitwerking ervan te voorkomen.

Tegen die ‘geheimhouding’ liep Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) te hoop. “De bezuinigingsvoorstellen moeten gewoon bespreekbaar zijn.”

Wat wethouder Ria Boere betrof was dat aan de raad. “Ik ben voor een open discussie, maar heeft het zin om over bezuinigingen te praten, laat staan ingrijpende, als deze wellicht niet nodig zijn? Wat je wegbezuinigt, komt niet terug. We hebben in ieder ons huiswerk gedaan mocht de nood aan de man zijn.” De meerderheid van de raad steunde haar hierin. 

Factoren
De onzekerheid bij het opstellen van de Kadernota, en dus ook bij het vaststellen van de meerjarenbegroting later dit jaar, zit hem in een aantal factoren.

Zo blijft binnen het sociaal domein sprake van stijgende kosten. Niet alleen voor jeugdzorg, maar ook binnen de WMO. Voor 2021 kondigde het Rijk extra middelen aan, maar structureel zijn er nog geen toezeggingen gedaan. 

En dan zijn er nog de financiële gevolgen van de coronacrisis, een herschikking van het Gemeentefonds, de invoering van de Omgevingswet met financiële consequenties en investeringen op het gebied van duurzaamheid. 

Mist
“Het college maakt in de Kadernota de vergelijking met verschillende weertypes. Maar in plaats van de zon of al dan niet zware bewolking, zien wij met name mist”, oordeelde Ton van Dorp namens de ChristenUnie.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten