Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; De uitreiking aan mevr. Verheij-den Hartog.</p>

• De uitreiking aan mevr. Verheij-den Hartog.

(Foto: Gemeente Lopik)

Lintjesregen Lopik: zeven koninklijke onderscheidingen

  •   keer gelezen

LOPIK • De gebruikelijke Lintjesregen in Lopik vond vanwege corona ook dit jaar plaats in aangepaste vorm. Maandagochtend reikte burgemeester Laurens de Graaf aan zes inwoners een koninklijke onderscheiding uit. Dit gebeurde bij de gedecoreerden thuis (buiten), waarbij de burgemeester de partners of andere naasten vroeg de onderscheiding op te spelden. De gedecoreerden kregen tevens een boeket bloemen en oranje tompoezen. 


Eén inwoonster kreeg haar koninklijke onderscheiding uitgereikt van de Minister van Defensie in de Kromhout Kazerne te Utrecht. De zeven koninklijke onderscheidingen betroffen vijfmaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau en tweemaal Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden:

• A.J. Blokhuis uit Benschop (benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Blokhuis, tot zijn pensionering in 2020 werkzaam als mede-eigenaar van notariskantoor Blokhuis en Duinstra, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten (al dan niet gerelateerd aan zijn voormalige hoofdfunctie): scriba van de Protestantse Gemeente IJsselstein; voorzitter van de Stichting ter Bevordering Muziekonderwijs IJsselstein (SBMO); lid van het Provinciaal college van Advies te Utrecht; penningmeester van de Stichting Woonkwaliteit IJsselstein; bestuurslid van de Stichting Historische Kring IJsselstein; bestuurslid (waaronder voorzitter) van de Rotaryclub Vianen-Vreeswijk; gedeputeerde bij de Deputaten voor Appèlzaken GKN (Kerkelijke Geschillen) te Utrecht; lid van het Generaal college voor de handhaving van de kerkelijke tucht; voorzitter en bestuurslid van het Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken; lid van de commissie vertrouwensnotarissen; lid van de RvT van het Ewoud Gasthuis; bestuurslid van de Stichting Leergeld IJsselstein en (wijk)ouderling bij de Protestantse Gemeente Benschop.

• P.C. Klever uit Benschop (benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).

Klever, voorheen zelfstandig agrarisch ondernemer alsmede mede-eigenaar van de melkveehouderij P. Klever V.O.F. en sinds 2008 AOW-gerechtigd, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: bestuurslid van de Jonge Boeren en Tuinders Bond, afdeling Benschop; medeoprichter en voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Benschop; secretaris (20 jaar) en voorzitter (1984-1995) van de Algemene Boeren en Tuinders Bond (ABTB), afdeling Benschop; bestuurslid van de Stichting Lagere Landbouwschool van de ABTB te Montfoort; lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank Utrechtse Waarden e.o. en haar rechtsvoorgangers; hoofdingeland en lid van het algemeen bestuur bij het Waterschap Lopikerwaard; functionaris bij en lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR); voorzitter van de RK geloofsgemeenschap Sint Victor te Benschop en vrijwilliger bij het project geschiedschrijving ‘Het verraad van Benschop’.

• Mevr. M. Langenberg-Verheul uit Lopik (uitreiking door Minister van Defensie in de Kromhout Kazerne in Utrecht)

Decoranda is bestuurslid van de Bond van Wapenbroeders afdeling Woerden e.o. Ze is lid van de evenementencommissie, verwerkt de ledenaan­meldingen, verzorgt de nieuwsbrief en draagt zorg voor het lief-en-leed-gebeuren. Ook verzorgt zij de bloemstukken en het plaatsen van deze stukken voor de 4-mei­­herdenkingen in Woerden, Kamerik, Oudewater, Jaarsveld en Lopik.

• Mevr. A.J. Smit-Floor uit Polsbroek

Decoranda, tot 2010 eigenaar geweest van een melkveebedrijf, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten: vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist; bestuursfuncties bij de Hervormde Vrouwenbond te Polsbroek; secretaris van het Comité Woerden e.o. van de Stichting Ontmoeting; mantelzorger/ondersteuner van haar hulpbehoevende moeder; bibliothecaris van de Kidsbieb van de Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist en pleegouder vanuit de William Schrikker groep.

• A. Stigter uit Jaarsveld

Decorandus - eigenaar van het Fruitteeltbedrijf en Landwinkel De Fruitwaard te Jaarsveld - ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten: vrijwilliger bij en bestuurslid/scriba van de Hervormde gemeente Jaarsveld (o.a diaken, voorzitter van de commissie van beheer van het Hervormd verenigingsgebouw Jaarsveld, administrateur van kerkblad de Bazuin, beheer van de website van de Hervormde gemeente Jaarsveld en initiatiefnemer van het project Schuldhulpmaatjes met diverse andere gemeenten). Daarnaast ontplooit/ontplooide dhr. Stigter vrijwillige activiteiten voor het Breed Moderamen van de Classis Woerden en was hij lid van de Commissie van Bijstand te Montfoort. Daarenboven was hij lid van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken, dat toeziet op de verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de afzonderlijke kerkelijke gemeenten.

• Mevr. N. Verheij-den Hartog uit Benschop

Decoranda, werkzaam als eerstverantwoordelijke welzijn en zorg bij de Stichting Vecht en IJssel, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: secretaris van het Jongerenkoor JOY (sinds 1996 opgeheven); voorzitter (sinds 2004) van en vrijwilliger bij het Comité Woerden e.o. van de Stichting Ontmoeting; penningmeester van en vrijwilliger bij de interkerkelijke vrouwenvereniging De Christenvrouw te Benschop; vrijwilliger bij de Nationale Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Lopikerwaard, en secretaris van de Steunvereniging Christelijke Basisschool Eben Haëzer te Benschop.

• Mevr. C.F. van Wijngaarden-Beke uit Benschop

Zij maakt(e) zich verdienstelijk als vrijwilliger bij de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van Spot4Kids te Benschop en vrijwilliger bij RK Basisschool St. Victor te Benschop. Daarnaast collecteert betrokkene voor de Brandwondenstichting.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier