Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

Krimpenerwaard: focus op zonne-energie, windmolens als alternatief

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD Gemeente Krimpenerwaard zet, net als de overige participanten in de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland, in op zonne-energie. De gemeente kijkt daarbij nadrukkelijk naar de westgrens, namelijk Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel.


Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het oude talud van de N210, waar je over een lengte van tien kilometer zonnepanelen kunt plaatsen”, lichtte wethouder Bert Bening vrijdagmiddag toe tijdens de gezamenlijke (online)presentatie van de RES Midden-Holland.

Krimpenerwaard heeft weliswaar meer grondoppervlak dan de andere gemeenten in Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas), maar dat betekent niet dat de mogelijkheden oneindig zijn, aldus Bening: “Krimpenerwaard heeft veel beschermd open landschap en natuur. Vooralsnog komen we tot twee mogelijke locaties (zoekgebieden) voor het grootschalig opwekken van zonne-energie, los van de zon op dak-mogelijkheden.” 

Windmolens
In tegenstelling tot andere RES-regio’s kiest Midden-Holland nadrukkelijk voor zonne-energie om in de taakstelling voor het opwekken van duurzame energie te voorzien. Windmolens gelden als alternatief.

Zonnepanelen kunnen worden geplaatst op bijvoorbeeld grote daken van bedrijven, parkeergarages en op waterbassins bij de glastuinbouw. Wegen en spoorlijnen bieden ook mogelijkheden. Zoals langs de A12, A20 en N11. Boerenerven kunnen eveneens geschikt zijn voor zonnepanelen, soms samen met kleine windmolens. Er is gekeken hoe zonnepanelen gecombineerd kunnen worden met locaties waar de landbouw verandert door bodemdaling of waar in de toekomst woningen worden gebouwd.

Als zonnepanelen bij elkaar onvoldoende elektriciteit opwekken zijn ook windmolens nodig. De reserve-zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, liggen langs de A12 en N11. Ook kunnen inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor het plaatsen van windmolens. Daar moet dan wel draagvlak voor zijn.

Duizend voetbalvelden
In de RES Midden-Holland is de doelstelling het jaarlijks opwekken van 0,435 Terawattuur (TWh) schone elektriciteit vanaf 2030. Met zonnepanelen is daar ongeveer 544 hectare aan ruimte nodig, wat gelijk staat aan meer dan duizend (!) voetbalvelden.

Een fors aantal, beaamt Teun Bokhoven, voorzitter van de stuurgroep RES Midden-Holland: “Maar daar hebben we dan ook bijna tien jaar de tijd voor. Bovendien is 40 tot 45 procent van die opgave op bedrijfsdaken en daken van maatschappelijk vastgoed gepland. Dat valt in de ruimtelijke omgeving minder op.”

Vervolgtraject
Met de (concept)-RES 1.0 is het onderzoek naar zoekgebieden voor zonnepanelen en windmolens afgerond. De vijf gemeenteraden, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de waterschappen moeten voor 1 juli een besluit hierover nemen.

Vervolgens wordt het plan aangeboden aan en beoordeeld door het Nationaal Programma RES, waar ook de andere 29 RES-regio’s in Nederland hun strategie indienen. In de periode daarna worden de plannen concreet gemaakt en start de uitvoering. Daarbij worden ook de inwoners betrokken én wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en technieken, zoals biogas, waterkracht, waterstof en kernenergie en mogelijkheden voor energieopslag. 

Afscheid
Dit alles met als doel dat Midden-Holland in 2050 volledig afscheid neemt van fossiele energiebronnen en alleen nog maar gebruik maakt van duurzaam opgewekte energie en warmte.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten