Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; Impressie op de raamposters van de drie nieuwe windturbines.</p>

• Impressie op de raamposters van de drie nieuwe windturbines.

(Foto: Aschwin Snel/Murk van Leyden)

Verzet tegen windmolens in Lopikse polder

  •   keer gelezen

LOPIK • ‘Windturbines zijn de doodsteek voor het Groene Hart’. Onder dit motto protesteert een groep inwoners van Lopik tegen de plaatsing van windmolens in de gemeente.


Waldien Burger heeft een pakket raamposters met de opdruk ‘Nee tegen megawindturbines’ klaarliggen. Deze kunnen door sympathisanten worden opgehaald en opgehangen. De inwoonster van Polsbroek stond eerder aan de basis van het verzet tegen de plaatsing van windmolens in de Zuidzijderpolder nabij haar woonplaats. Concretere plannen zijn er nu voor de vervanging van de huidige drie windmolens bij bedrijventerrein De Copen.

Wakker schudden
Burger: “Prima als ze één op één vervangen zouden worden, maar ze worden twee keer zo hoog. Dat kan dus niet op precies dezelfde plek, want dan komen ze te dicht op elkaar te staan. De plaatsing van drie megawindturbines heeft een enorme impact op de omgeving. Dat is nog niet tot iedereen doorgedrongen. Daarom hebben we 2.500 raamposters laten drukken en treden we naar buiten. We willen mensen wakker schudden.”

Wat Burger met name steekt is dat ze zich als inwoner niet serieus genomen voelt in het proces van energietransitie. “Ik heb het idee dat we voor de vorm worden aangehoord, maar volgens mij gebeurt er niets met onze inbreng.”

Windmolens hebben de volgende nadelen, oordeelt ze: “Ze maken mensen ziek door de lage bromtoon; zorgen voor horizon- en lichtvervuiling en tasten het woongenot aan, wat leidt tot waardevermindering van huizen.” Volgens de Polsbroekse zijn er genoeg alternatieven: “Promoot en faciliteer zon op dak; sta beperkt zon op land toe en stimuleer kleine windturbines voor eigen gebruik bij agrariërs.”

Ze blijft waakzaam voor een eventueel windmolenpark bij Polsbroek: “Deze locatie is volgens de huidige berichten minder geschikt, maar er kan altijd een energiemaatschappij komen die zegt: ‘dan maak ik m toch geschikt?’ Ik wil alert blijven; we moeten niet over ons heen laten lopen.”

Chaotisch
Eén van de sympathisanten in het verzet tegen windmolens is Kees Gelderblom, inwoner van Benschop en eigenaar van Bed and Breakfast Onder den Peerenboom. Hij verbaasde zich over het verloop van een eerdere online-informatiebijeenkomst over duurzame energie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES): “Ik snap dat het in deze coronatijd lastig is om de mening van inwoners te peilen, maar die online bijeenkomst verliep in mijn ogen behoorlijk chaotisch. Zo’n 200 mensen waren ingelogd, maar de techniek liet de deelnemers nog wel eens in de steek. Voordat ik het wist werd er gestemd over locaties, met als resultaat dat bedrijventerrein De Copen werd aangewezen als te ontwikkelen gebied voor windenergie. Net als nu het geval is dus, maar dan in plaats van drie windmolens van 120 meter drie andere van 240 meter.”

Kees Gelderblom vindt dat nogal wat: “Hoe kun je het resultaat van zo’n beperkte stemming nou leidend laten zijn in je zoektocht naar locaties voor windmolens? Ofwel, wat zijn vijftig à zestig voorstemmers op een totaal van bijna 15.000 inwoners?”

Draagvlak
Volgens Gelderblom zouden de drie windmolens van 240 meter hoog het uitzicht vanaf B&B Onder den Peerenboom flink verstieren. “Het kan niet anders of de windmolens komen meer onze richting op. Onze gasten roemen de rust en het uitzicht, maar dat kan dan wel eens heel anders worden. Nog even los van een andere, meer principiële discussie als de nadelen van windmolens voor vogels, maar ook: wat doe je in de toekomst met overtollige windmolens? Zijn windmolens het nieuwe asbest?”

Neemt niet weg dat Gelderblom best wil meedenken. “Vervang de motoren van de huidige windmolens op De Copen en zet er desnoods nog drie bij. Die hoogte is wel te overzien. Bovenal pleit ik er voor om inwoners serieus te laten meedenken over de energietransitie en te gaan voor draagvlak. Daarom zou ik iedereen willen oproepen om zich aan te melden voor de eerstkomende online-bijeenkomst -donderdag 8 april- en vooral mee te denken voordat er voor ons wordt gedacht.”

Reactie
Volgens wethouder Gerrit Spelt van de gemeente Lopik wordt er ‘wel degelijk’ naar de inwoners geluisterd. “Zij hebben op diverse manieren mee kunnen praten over de wijze waarop de opgave in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) moet worden ingevuld. Via een aantal online bijeenkomsten, enquêtes en gesprekken met stakeholders is input opgehaald voor het Lopikse afwegingskader ‘grootschalig opwekken duurzame energie’.”

Of betrokkenen een punt hebben dat het onmogelijk is om de huidige windmolens bij De Copen één op één te vervangen door turbines die twee keer zo hoog zijn, laat Spelt zich niet uit: “In deze fase worden alleen de zoekgebieden vastgesteld waar eventueel windmolens en/of zonneweides kunnen komen. Dat zegt nog niets over de exacte locatie. Dat komt in het stadium van vergunningverlening.”

Het pleidooi voor alternatieve energiebronnen in plaats van windmolens, zoals zon op dak, zon op land en kleine windmolens bij agrariërs, is volgens Spelt niet voldoende om de energiedoelstelling in het RES te halen. “De opgave waar we als regio voor staan kan niet worden gehaald met kleinschalige opwek.” Op de vraag of ‘Windmolenpark Polsbroek’ al dan niet van de baan is, meldt Spelt dat ‘er nooit sprake is geweest van een windmolenpark Polsbroek’: “In het afwegingskader zal blijken of een aanvraag in die omgeving kansrijk is.”

Voor meer informatie over de de online-bijeenkomst over de grootschalige opwek van duurzame energie, zie de website van de gemeente Lopik.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier