Pas op de plaats nieuwbouw Schoonhovens College/sporthal door tekort ‘aantal miljoen’ euro
Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Sporthal De Meent.
• Sporthal De Meent.

Pas op de plaats nieuwbouw Schoonhovens College/sporthal door tekort ‘aantal miljoen’ euro

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De nieuwbouw van het Schoonhovens College en sporthal De Meent blijkt ‘een aantal miljoen’ euro hoger uit te pakken dan de kostenraming tot nu toe. Reden voor B&W om vooralsnog ‘een pas op de plaats’ te maken.


Burgemeester en wethouders laten in een raadsinformatiebrief weten: ‘Tussen de raming en het definitieve kredietvoorstel kan natuurlijk een verschil zitten. Alleen is dat nu dusdanig groot, dat wij even stoppen met het proces om te kijken hoe dit verschil is ontstaan en welke oplossingen er zijn’. 

Scenario’s
Er zijn volgens B&W drie scenario’s: het budget naar boven bijstellen; het budget leidend laten zijn en dus de ambities naar beneden bijstellen of helemaal dan wel gedeeltelijk stoppen met het project (door bijvoorbeeld geen nieuwe sporthal te bouwen, maar wel een nieuwe school).

B&W stelt dat het een voorkeur heeft om verder te gaan op de ingeslagen weg: ‘een nieuwe school en sporthal op de plek van de huidige sporthal De Meent, met als basis de visie van architectenbureau Geurst en Schulze’.

Overschrijding
Het verschil tussen de begrote en reële kosten kwam in oktober afgelopen jaar voor het eerst aan het licht: ‘De kostenraming van het structuurontwerp is eind oktober door de architect gereed gemaakt en ambtelijk gepresenteerd. Hieruit bleek dat er een overschrijding was van de door de gemeente begrote budgetten. Vervolgens heeft de projectleider de architect gevraagd om een verklaring. In de kerstvakantie is de portefeuillehouder geïnformeerd’.

Het was ook reden om de gemeenteraad afgelopen maand te verzoeken om de eventuele investering in een tijdelijke sporthal -ter vervanging van De Meent tijdens de nieuwbouw- van de agenda af te halen. Het college repte toen dat er ‘vragen waren gerezen van planologische en financiële aard’. 

Zorgen
B&W laat verder weten dat het bestuur van het Schoonhovens College zijn zorgen heeft geuit over de planning: ‘Het is voor de school van het grootste belang dat het huidige traject vervolgd wordt en er zo spoedig mogelijk nieuwe huisvesting gerealiseerd wordt’.

Onafhankelijke partij
Burgemeester en wethouders willen echter eerst uitzoeken waarom het verschil tussen de begroting en de ontwerpraming zo groot is. ‘Wij willen enkele zaken helder hebben om de consequenties van de scenario’s in beeld te krijgen. Komende periode gebruiken wij daarom om samen met de architect kritisch naar het ontwerp te kijken. Ook willen we referenties van kosten van andere projecten om te vergelijken en inzicht krijgen in de stijging van de bouwkosten’.

Daar gaat een onafhankelijke partij naar kijken, blijkt uit de raadsinformatiebrief.

Bijpraten
Politiek Krimpenerwaard wordt tijdens de eerstkomende commissievergadering -dinsdag 2 maart- nader bijgepraat door wethouder Ria Boere.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier