Sociaal beheerders QuaWonen: ‘Overlast een stuk complexer’
Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>&bull; De sociaal beheerders van QuaWonen treden op bij ernstige burenruzies en overlast.</p>

• De sociaal beheerders van QuaWonen treden op bij ernstige burenruzies en overlast.

(Foto: Stockfoto)

Sociaal beheerders QuaWonen: ‘Overlast een stuk complexer’

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De sociaal beheerders van QuaWonen krijgen steeds vaker complexe overlastzaken op hun bordje.


Voor huurders zijn ze hét gezicht van QuaWonen. Sociaal beheerders John en Ria* zetten zich dagelijks in voor de leefbaarheid in wijken in Krimpen aan den IJssel en de kernen van de gemeente Krimpenerwaard. Boeiend werk, “maar je moet wel stevig in je schoenen staan”, merkt Ria op. “De zaken die wij behandelen zijn meestal complex. Vaak zijn er kwetsbare mensen bij betrokken die soms schelden of bedreigingen uiten. Dat is vervelend, want je probeert juist te helpen.”

John vertelt dat de sociaal beheerders zich voornamelijk bezig houden met zaken die ‘meer en specifieke aandacht’ vragen. Zo bemiddelen ze bij ernstige burenruzies of doen onderzoek naar woonfraude (iemand anders tegen betaling in je huis laten wonen, red.), “maar wij komen ook in actie als iemand zichzelf verwaarloost of overlast veroorzaakt in een wijk. Kortom: zaken die verdergaan dan ‘last hebben van je buren’.”

Rechter
Als het escaleert, roepen klagers al snel dat QuaWonen in moet grijpen en iemand uit huis moet zetten. “Maar dat kunnen wij als woningcorporatie helemaal niet doen”, zegt Ria. “Alleen een rechter kan daar een beslissing over nemen. Onze rol is vooral om de situatie goed in beeld te brengen.” Toch is het soms nodig om een huurder uit huis te zetten, om de buurt te beschermen. “Maar ons streven is om zo min mogelijk rechtszaken te voeren. Door snel in te grijpen proberen we problemen de kop in te drukken.’

Om woonoverlast tegen te gaan, trekt QuaWonen in beide gemeenten op met verschillende partijen. Er is in de loop der jaren een uitgebreid netwerk opgebouwd met partijen als politie, meldpunt zorg en overlast en de gemeente. “De lijntjes zijn kort”, zegt John. “Dat zorgt ervoor dat we in ernstige gevallen snel actie kunnen ondernemen.”

Overlastzaken kosten sowieso veel tijd, merkt Ria op. “Je doet onderzoek, voert gesprekken en overlegt met allerlei instanties. Dit alles om een dossier op te bouwen. Een snelle oplossing van het probleem is er vaak niet. Dat leidt wel eens tot onbegrip bij omwonenden.” De laatste jaren komen er meer mensen met psychische problemen - al dan niet beschermd - in wijken wonen. In de meeste gevallen gaat dat prima, benadrukt John, “maar als er sprake is van overlast, moeten wij er meer tijd en energie in steken. Want als iemand niet geholpen wil worden of niet mee wil werken aan een oplossing, blijft het probleem voortduren of verergert zelfs.” 

Ria verwacht in de toekomst dan ook eerder meer dan minder van dit soort zaken te behandelen. “Er is de laatste jaren fors bezuinigd op GGZ-zorg en dat zie je terug in de wijken. Er is veel leed achter de voordeur dat we niet altijd zien. Ik kom bij mensen die kampen met relatieproblemen, verslaving of financiële problemen en als gevolg daarvan zichzelf verwaarlozen. Wat je ziet is soms zo schrijnend. Wij schakelen in veel gevallen hulpverlening in, want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.”

Sociale controle
Veel probleemgevallen blijven onzichtbaar. Dat heeft volgens John te maken met veranderingen in de samenleving. “In een plaats als Krimpen aan den IJssel was er vroeger meer sociale controle. Doordat er de laatste jaren meer mensen van buiten het dorp hier zijn komen wonen, is de mentaliteit veranderd. Dat zorgt wel eens voor botsingen. Want wat een Krimpenaar ervaart als geluidsoverlast, is voor een Rotterdammer misschien iets heel normaals. Soms moet je accepteren dat mensen andere waarden en normen hebben dan jij.”

Toch adviseert hij bij overlast altijd het gesprek met elkaar aan te gaan, ook al is dat lastig. “Huurders zeggen vaak dat QuaWonen verantwoordelijk is en wij het probleem maar moeten oplossen. Ze vergeten dat ze ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Het is sowieso beter om er met elkaar uit te komen.

* De gebruikte namen zijn om privacy-redenen gefingeerd.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier