B&W Krimpenerwaard gaat voor één nieuw (duurzaam) gemeentekantoor
Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard

B&W Krimpenerwaard gaat voor één nieuw (duurzaam) gemeentekantoor

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD Eén centrale huisvesting op een nieuwe locatie biedt de meeste kansen voor een nieuw gemeentekantoor, concludeert B&W na onderzoek.


De huidige locaties in Stolwijk, Lekkerkerk, Bergambacht en Schoonhoven, die na de bouw van een nieuw gemeentekantoor beschikbaar komen, kunnen dan eventueel worden ontwikkeld voor (sociale) woningbouw. 

Gunstig
‘Het bouwen van een nieuw gemeentekantoor scoort het best op aspecten als duurzaamheid, dienstverlening aan de inwoners, de huisvesting van de eigen organisatie en is ook in financieel opzicht de gunstigste keuze’, aldus burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard.

De huidige vier gemeentelijke kantoorgebouwen voldoen niet aan de doelstellingen van duurzaamheid, die de gemeenteraad in het coalitieakkoord heeft afgesproken. B&W: ‘En om daarnaast te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die vanaf 2023 voor kantoorgebouwen gaan gelden en de voorwaarden van de Klimaatwet, zijn ingrijpende maatregelen nodig die veel geld gaan kosten’. 

Onderzoek
Het college heeft laten onderzoeken wat de meest gewenste oplossing is voor de toekomstige huisvesting van de kantoor- en vergaderfunctie van de gemeente (raad, college en medewerkers): investeren in de huidige gebouwen of in andere oplossingen. ‘Hieruit blijkt dat centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt. Met als belangrijkste randvoorwaarde dat de jaarlijkse kosten niet hoger mogen zijn dan wat de gemeente nu kwijt is aan huisvestingskosten voor de vier huidige gebouwen, vermeerderd met de lasten van de wettelijk vereiste investeringen in duurzaamheid’.

De kosten van nieuwbouw zijn in vergelijking met andere oplossingen die  onderzocht zijn het laagst: ‘Zelfs lager dan de huidige huisvestingskosten’.

Dienstverlening
Een gemeentekantoor op één centrale locatie in de Krimpenerwaard komt volgens B&W ook de dienstverlening aan de inwoners ten goede: ‘Inwoners weten de gemeente beter te vinden en doordat alle diensten bij elkaar in een gebouw zitten kan er efficiënter worden gewerkt en de dienstverlening verder geoptimaliseerd’.

Mede op verzoek van de raad is nog extra onderzocht of de ervaringen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan met thuiswerken en meer online vergaderen gevolgen hebben voor deze uitkomsten. B&W: ‘Omdat er ook in de toekomst naar verwachting blijvend meer vanuit huis wordt gewerkt, neemt het aantal werkplekken op kantoor af. Bij nieuwbouw kunnen deze effecten optimaal worden ingepast’. 

B&W heeft de ondernemingsraad inmiddels gevraagd advies uit te brengen over het scenario van één centrale huisvesting. Vervolgens is de gemeenteraad aan zet, naar verwachting in de vergadering van 20 april.

Overigens is het ook dan nog geen gelopen koers: ‘In grote ontwikkel- en bouwopgaven als deze zijn nog enkele stappen nodig voor een definitieve eindbeslissing. Zo volgt eerst een uitgebreide verkenningsfase, waarin onder meer de keuze van de locatie, de bouwsoort en de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid verder worden uitgewerkt. De gemeenteraad buigt zich hier in het vierde kwartaal van 2021 over’, aldus burgemeester en wethouders.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier