Lat ligt hoog bij omvormen bedrijventerrein Galgoord tot woonwijk
Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>• Ligging van het plangebied.</p>

• Ligging van het plangebied.

(Foto: Gemeente Krimpenerwaard)

Lat ligt hoog bij omvormen bedrijventerrein Galgoord tot woonwijk

  •   keer gelezen

HAASTRECHT • Een percentage van dertig procent sociale huurwoningen in de wijk Galgoord is niet realistisch. Daarvoor is de grond en het omvormen van het Haastrechtse bedrijventerrein naar een mix van wonen en bedrijvigheid te duur. ‘Een mooi streven, maar wie gaat dat betalen?’


Dat kregen de commissieleden dinsdagavond te horen in hun pleidooi om te komen tot een wezenlijk aantal sociale huurwoningen in het plan dat na jarenlange voorbereiding nu is uitgemond in een structuurvisie. 

Tipje
Wethouder Leon de Wit wil de gemeenteraad begin volgend jaar in een speciale sessie bijpraten over de mogelijkheden en onmogelijkheden, maar lichtte dinsdag vast een tipje van de sluier op: “We kennen de wens van Groen Wonen Vlist om bij een dergelijk project minimaal 30% sociale huurwoningen te eisen van de ontwikkelaar, maar die gaat dat niet betalen. De woningcorporatie ook niet. Wie dan wel?”

De grondprijs in Galgoord is duur, rekende de wethouder voor: “Dan heb je het over aankoop van bedrijfsvastgoed, sanering van de grond, bedrijfsverplaatsingen en allerlei andere zaken die komen kijken bij de omvorming van een bedrijventerrein naar woonwijk. Het zou een ander verhaal zijn als we agrarische grond zouden opkopen of, beter nog, als het al gemeentegrond zou zijn. Dan is een dergelijk streven realistisch.”

Neemt niet weg dat De Wit met de projectontwikkelaar -Adriaan van Erk- in gesprek is over woningen in het ‘sociale programma’. “Maar verwacht met betrekking tot de uitkomst geen hele grote aantallen”, waarschuwde hij voor al te grote verwachtingen.

Gemengd
Bedrijventerrein Galgoord heeft, inclusief het in verval geraakte recreatieterrein De Kleine Betuwe, een omvang van circa 7 hectare. Hierbinnen zijn zo’n 28 bedrijven gevestigd.

De gemeente Krimpenerwaard wil komen tot herontwikkeling van het gebied en er een gemengde bestemming voor wonen en werken -passend bij wonen- met bijbehorende voorzieningen van maken. Naast circa 180 woningen moet het plaats bieden aan detailhandel.

De planontwikkeling is inmiddels gevorderd tot een structuurvisie voor het gebied. Hierin wordt het door de raad gevestigde voorkeursrecht –sinds 30 januari 2018- met een termijn van drie jaar gecontinueerd. Dat betekent dat eigenaren bij een voorgenomen verkoop verplicht als eerste hun eigendom aan de gemeente moeten aanbieden. Enkele bedrijven worden binnen dan wel buiten het plangebied herplaatst.

Gevarieerd
De gemeente gaat voor een ‘gevarieerd’ woningbouwprogramma, bestaande uit appartementen en grondgebonden woningen voor meerdere doelgroepen -gezinnen, starters en ouderen- in verschillende prijsklassen.

Er is ruimte voor een supermarkt (de verplaatsing van de huidige supermarkt in het centrum) en, eventueel, twee dagwinkels. 

Rotonde
Voor een goede verkeersafwikkeling is een tweede ontsluiting van het gebied op de N228 is nodig. Hieraan stelt de wegbeheerder, de Provincie Zuid-Holland, als eis dat dit met behulp van een rotonde moet gebeuren.

Ook moet er eigenlijk een extra brug over de IJssel –ter hoogte van Galgoord- komen, maar het is de vraag of dat betaalbaar is. De gemeenteraad krijgt hierover in een later stadium een apart voorstel. De gemeente zal hieraan sowieso gedeeltelijk moeten bijdragen.

Visitekaartje
Het nieuwe Galgoord moet al met al een visitekaartje worden met een aantrekkelijke entree en het benadrukken van de ligging aan het water.

Wethouder De Wit: “Gedacht wordt aan een boulevard in het plan, zodat je de IJssel kunt aanraken. Dat zou uniek zijn voor Haastrecht. De lat ligt hoog en we gaan voor echte kwaliteit, uiteraard passend binnen de financiële mogelijkheden.”

Corona
Door corona heeft de gemeente de plannen niet kunnen toelichten zoals het eigenlijk zou willen. “We hadden inloopavonden in Concordia willen organiseren, maar dat ging niet”, lichtte wethouder De Wit toe. “Alle direct betrokkenen zijn wel op de hoogte. Overige belangstellenden willen we op andere manieren gaan voorlichten.”

Volgende stap
Tenslotte wenste de wethouder te benadrukken dat de structuurvisie niet het eindpunt is maar eerder een ‘richtinggevend kader’: “Belangrijke volgende stap is de vaststelling van het bestemmingsplan, medio 2021. Dat biedt ook ruimte voor inspraak.”

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier