Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
<p>• Het waterpeil in de Schoonhovense gracht.</p>

• Het waterpeil in de Schoonhovense gracht.

(Foto: Stephan Tellier)

Zorgen om laag waterpeil in Schoonhovense gracht

  •   keer gelezen

SCHOONHOVEN • Bewoners van de Schoonhovense Haven willen aandacht voor de lage waterstand in de gracht. Ze vrezen schade aan de fundering van hun woningen.


Ze hebben hierover aan de bel getrokken bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard.

Onrustbarend
“Sinds enkele jaren is het waterpeil in de gracht voor ons huis aan de Haven onrustbarend laag”, zegt Havenbewoonster Marion Kleuters, die zegt te spreken namens enkele tientallen bewoners langs de Schoonhovense gracht. “Onze zorg wordt vooralsnog niet gedeeld, hoewel er al scheuren in de kademuren zitten. Onze woning heeft op het oog nog geen schade, maar dat willen we ook graag voor zijn. Vandaar onze roep om aandacht.”

Niet onderheid
De woning van Marion Kleuters en haar man stamt uit de 15e eeuw. “Het huis is niet onderheid en op een kleilaag gebouwd. Als die klei komt droog te liggen klinkt het in, verzakt het huis en ontstaan er barsten.”

Vroeger bewoog het water in de gracht volgens Kleuters, via de Voorhaven, mee met het getijde van de Lek: “De sluis tussen de Voorhaven en de Haven is nu echter (bijna) dicht, waardoor er nog maar 10 tot 20 centimeter water in de Haven staat. Dat was vroeger wel een meter hoger.”

Stank
Het lage waterpeil is volgens de bewoonster van Haven 17 niet alleen slecht voor de fundering van hun woning, het zou ook voor stankoverlast zorgen:

“Bij een hevige hoosbui stromen de riooluitlaten over en zie je de drollen in het water drijven. Het huidige waterpeil is ook geen plaatje: het ziet er niet uit. Daarnaast is het gevaarlijk als je in het water valt. Dan heb je grote kans om op de betonnen rand terecht te komen, met alle gevolgen van dien. Het is eigenlijk één diep gat.”

Toezeggingen
Inmiddels is er contact geweest met de gemeente en het hoogheemraadschap, maar vooralsnog zonder het gewenste resultaat. “Het waren prettige gesprekken, maar het water staat nog steeds laag. Er worden vage toezeggingen gedaan over volgend jaar, maar dan nog maar voor de helft van het jaar, want in de winter wil men weer een laag waterpeil in de gracht.”

Reactie waterschap
Volgens een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is het waterpeil in het bewuste deel van de gracht langs de Schoonhovense Haven ‘al meer dan tien jaar ongeveer nul tot twintig centimeter boven NAP’: “Daarmee wijkt het nauwelijks af van het waterpeil in de rest van het oude centrum van Schoonhoven. Dit is in lijn met het peilbesluit, dat is vastgesteld in 2011. Volgend jaar wordt opnieuw een peilbesluit vastgesteld.”

Het waterschap is sinds 2007 volledig verantwoordelijk voor het peilbeheer en de bediening van de sluizen in het centrum: “In Schoonhoven richt het peilbeheer zich onder meer op het laag houden van risico’s op wateroverlast, vooral vanwege de lage ligging van delen van het centrum ten opzichte van het water. Voor medio 2007 was in het zomerhalfjaar de sluisbediening anders dan nu. Daardoor was er destijds in het zuidelijke deel van de Haven meer invloed van getij: twee keer per dag een periode hoog water. In die zin klopt het ten dele, dat de waterstand voorheen meeliep met het getij van de Lek, via de Voorhaven. Het is echter niet zo dat de waterstand gemiddeld een meter hoger was, maar dat de hoogste en de laagste stand op een dag ongeveer een meter van elkaar verschilden.” 

Zorgen
Het waterschap zegt op de hoogte te zijn van de zorgen van de lage waterstand in relatie tot de fundering van de monumentale woningen. “Maar of dat ook zo is moet nog beoordeeld worden. De gesprekken die zijn gevoerd krijgen een vervolg. Ook staat het onderwerp op de agenda bij de bestuurders van de gemeente en van het waterschap. Verder is het goed om te weten, dat in het ontwerp-peilbesluit een onderzoek is opgenomen naar alternatieven voor het huidige beheer. Dat onderzoek wordt uitgevoerd samen met alle belanghebbenden.”

Val
Tenslotte: “Wat betreft de vraag over een onverhoopte val in de gracht, tekenen wij aan dat er een aanzienlijk hoogteverschil is tussen de kade en het water. Ook bij het door de bewoners aangedragen alternatieve peilregime, is bij laag tij ditzelfde hoogteverschil aanwezig.”

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5