Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: stockfoto

Verbod lachgas en dragen messen opgenomen in APV Krimpenerwaard

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het gebruik van lachgas en het op zak hebben van een mes is binnenkort verboden in de gemeente Krimpenerwaard. De Algemeen Plaatselijke Verordening wordt op deze punten aangescherpt.


Burgemeester Cazemier lichtte dinsdagavond tijdens de bespreking van de APV in de adviescommissie toe: “Het is niet alleen een handvat voor handhavers, maar ook voor ouders, die nu tegen hun kinderen kunnen zeggen: ‘Het mag gewoon niet, klaar!”

Het messenverbod betreft naast de steekwapens zelf ook andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, zoals knuppels.

Handhaving
Het lachgasverbod, waartoe de ChristenUnie in juli een motie indiende, moet het gebruik van lachgas -als roesmiddel- en daarmee gepaard gaande overlast tegengaan. Steeds meer wordt duidelijk dat het een verslavend effect heeft en bij veelvuldig gebruik kan leiden tot diverse complicaties.

“Opnemen in de APV is één, maar handhaven is twee”, hamerde Erik van der Does de Bye (ChristenUnie) op de af te dwingen naleving. “Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor preventie.” 

Willem Schoof (VGBK) opperde op dat vlak een campagne gericht op jongeren in de Krimpenerwaard.

Ondermijning
Irma Bultman (CDA) pleitte op het gebied van ondermijning -de vermenging van de onder- en bovenwereld, waarover verschillende bepalingen zijn opgenomen in de APV- voor het instellen van een vertrouwenspersoon. Met hem of haar kunnen mensen contact opnemen als ze bepaalde zaken niet vertrouwen. “Bijvoorbeeld eigenaren van bedrijfspanden, die vermoeden dat het met een potentiële huurder niet in de haak is.”

Ze werd op haar wenken bediend door burgemeester Cazemier, die meedeelde bezig te zijn met het opzetten van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor het buitengebied. Hij neemt dit punt mee in het overleg met onder andere de LTO. 

Cazemier: “Eén van de aandachtspunten is vrijkomende agrarische bebouwing. We moeten boeren wapenen tegen lieden die ‘onder dwang’ deze gebouwen willen gebruiken voor bijvoorbeeld wietteelt. Wat bedrijfspanden in het buitengebied betreft denken we aan het inzetten van een beveiligingsbedrijf, die dit soort gebouwen regelmatig gaat controleren.”

Cash op zak
Marco Oudshoorn miste in de APV een bepaling om niet meer dan 2.000 euro cash bij zich te mogen hebben op straat. “Bij zulke bedragen gaat het veelal ook om crimineel geld”, sprak de woordvoerder van VVD Krimpenerwaard.

Volgens burgemeester Cazemier is zoiets juridisch nog lastig te regelen. 

Verder vond Oudshoorn het aanpakken van ‘weesfietsen’- fietsen en bromfietsen die buiten de daartoe bestemde stallingen worden geplaatst- , en vooral alle rompslomp die daarmee gepaard gaat, overbodig in de APV. “We willen juist minder regels, niet meer.” 

Burgemeester Cazemier antwoordde dat de bepaling er gekomen is op verzoek van de BOA’s, die regelmatig op dit soort tweewielers stuiten en de juiste regelgeving missen om ze te kunnen verwijderen.

Buitengebied
Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) wenste dat in de APV wordt geregeld dat bewoners in het buitengebied worden beschermd tegen overlast door zwaar landbouwverkeer. “Denk aan te hard rijden dan wel middenin de nacht werken met grote, felle lichten.” Hij vond hierbij de PvdA-fractie aan zijn zijde.

Burgemeester Cazemier en vertegenwoordigers van andere fracties lieten weten hier niets in te zien, omdat de Krimpenerwaard nu eenmaal een agrarisch gebied is. “Als er sprake is van strafbare feiten, zoals te hard rijden, dient er natuurlijk wel handhavend te worden opgetreden”, aldus de burgemeester, die daarbij wilde toezeggen aan de LTO aandacht te vragen voor dit punt. 

Willem Schoof aanvullend: “Als het ’s zomers druk is, bijvoorbeeld in de hooitijd, dan moeten agrariërs wel eens tot middenin de nacht doorwerken. Overlast is onontkoombaar en een consequentie van wonen in landelijk gebied.”

De APV wordt vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5