Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De komende jaren versterkt het waterschap de Lekdijk.
• De komende jaren versterkt het waterschap de Lekdijk. (Foto: Stichtse Rijnlanden)

Overeenkomst Sterke Lekdijk bekrachtigd

  •   457 keer gelezen

LOPIK • Een veilige Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven, dat is wat De Stichtse Rijnlanden beoogt met het project Sterke Lekdijk. Daarnaast zijn er volgens er volgens het hoogheemraadschap ‘volop kansen voor het gebied als het gaat om recreatie, natuur en cultuurhistorie’.

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen het waterschap en de gemeente Lopik, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat spreken alle partijen de ambitie uit om gebiedsontwikkelingen samen op te pakken.

De komende jaren versterkt het waterschap de Lekdijk tussen Salmsteke in Lopik en Schoonhoven. "Daarbij staat waterveiligheid voorop, maar ook een goede inpassing in het landschap is belangrijk", zegt een woordvoerder. "Er liggen volop kansen voor recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie. Door opgaven te bundelen, werken de partners aan een gebiedsaanpak waarin de verschillende kansen voor het gebied samenkomen en ambities kunnen worden gerealiseerd."

Vispassage
De dijkversterking biedt mogelijkheden om tegelijkertijd extra wensen in het gebied te realiseren: "Bijvoorbeeld het aanleggen van een vispassage tussen de Lopikerwaard en de Lek en het uitvoeren van groot onderhoud aan gemaal De Koekoek in Lopik. De komende tijd wordt onderzocht welke kansen voor de omgeving daadwerkelijk mogelijk zijn."

Nu de Lekdijk moet worden versterkt, kan er ook een slag worden gemaakt met recreatie, (rivier)natuur en cultuurhistorie in het gebied. "Wandelroutes rond de dijk kunnen worden uitgebreid en veilig fietsen op de dijk is een belangrijk aandachtspunt. In de uiterwaarden kunnen de natuurwaarden worden versterkt, onder andere bij Willige Langerak en De Bol. Voor cultuurhistorie wordt er gekeken hoe de ‘heul’ Wiel en Vogelzang kan worden hersteld. Het gaat hier om een eeuwenoud uitstroomgemaal van de achterliggende polder."

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst geven alle gebiedspartners aan enthousiast te zijn om de kansen voor het gebied te onderzoeken in de verkenningsfase. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de haalbaarheid van de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling en het bundelen van 'kennis en kunde': "Door opgaven te combineren, kunnen deze vaak efficiënter worden uitgevoerd, met minder hinder voor de omgeving."

Handtekeningen
Vanwege corona was het niet mogelijk om in een livebijeenkomst iedereen te laten tekenen. Daarom zijn de fysieke handtekeningen afzonderlijk verzameld en is er tijdens een digitale sessie nog een virtuele handtekening geplaatst.

De samenwerkingsovereenkomst is bekrachtigd door: Els Otterman (hoogheemraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Gerrit Spelt (wethouder gemeente Lopik), Hanke Bruins Slot (Provincie Utrecht) en Nelly Kalfs (Rijkswaterstaat).

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }