Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• De wethouders (vooraan) en fractievoorzitters van de coalitiepartijen in Krimpen aan den IJssel.
• De wethouders (vooraan) en fractievoorzitters van de coalitiepartijen in Krimpen aan den IJssel. (Foto: Floris Bakker)

'Verbinding staat centraal in dit akkoord'

  •   297 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Na weken van digitaal onderhandelen presenteerde de nieuwe coalitie in Krimpen aan den IJssel vrijdagochtend haar coalitieprogramma.

De fractievoorzitters van de zes partijen - SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, ChristenUnie en PvdA - plaatsten tijdens een sobere bijeenkomst in de raadszaal hun handtekening onder het akkoord dat de titel 'Evenwichtig door de crisis' heeft gekregen. Tevens stelden de vier kandidaat-wethouders zich voor.

Dagelijks bestuur
De digitale onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de zes partijen duurden zo'n drie maanden. Het was volgens formateur en SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven van belang dat Krimpen snel weer een dagelijks bestuur had, om besluiten te kunnen nemen in de coronacrisis. Hij is blij dat er voor de komende twee jaar een coalitieprogramma ligt. De titel 'Evenwichtig door de crisis' is niet zomaar gekozen. "Het is belangrijk om Krimpen evenwichtig en verbindend door de crisis te loodsen. Evenwichtig besluiten is in deze tijd meer dan ooit nodig."

De coalitie gaat naar eigen zeggen actief de verbinding zoeken. Niet alleen met de overige fracties in de gemeenteraad, maar ook met de Krimpense samenleving. "We willen die samenleving betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Ons streven is om alle inwoners perspectief te kunnen blijven bieden, met name de kwetsbaren, de jeugd en de Krimpense organisaties die getroffen zijn door de coronacrisis."

Onrustig
Het was langere tijd politiek onrustig in Krimpen aan den IJssel. De gemeente zat sinds december vorig jaar zonder coalitie nadat Stem van Krimpen (5 zetels) en Leefbaar Krimpen (3 zetels) besloten om de stekker uit de coalitie 'Kleurrijk Krimpen' te trekken. Dit tot verbijstering van de twee andere coalitiepartijen VVD en D66.

Tjerk Bruinsma probeerde als informateur een nieuwe coalitie te smeden, maar dat lukte niet. In maart besloten de huidige zes partijen op eigen initiatief om met onderhandelingen te starten. Het meest heikele punt, de invulling van de zondag, stond als eerste bespreekpunt op de lijst. "De gedachte was dat als we daar uit zouden komen, de overige punten geen problemen op zouden leveren", aldus Van Tienhoven.

Overeenkomsten
VVD-fractievoorzitter Sharon Tollenaar is opgelucht dat er een coalitieakkoord ligt. "Daarmee komt er een einde aan een voor de gemeente onzekere periode." Haar collega Sethi Plaisir (Krimpens Belang) kijkt met een goed gevoel terug op de onderhandelingen. "Bij het opstellen van het coalitieakkoord hebben we vooral gezocht naar de overeenkomsten in plaats van naar de verschillen. De verbinding staat centraal in dit akkoord."

Enkele punten uit het coalitieprogramma 'Evenwichtig door de crisis' :

• Het waarderen van de zondagsrust is het uitgangspunt. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp bij veel inwoners wordt niet langer gesproken over zondagsvrijheid. Dit om te voorkomen dat de discussie over dit onderwerp leidt tot polarisering in de gemeente.

• Zoals eerder afgesproken volgt er een evaluatie van de zondagsopenstelling. Dit gebeurt door een extern gespecialiseerd bureau. Het gaat om een draagvlakmeting onder inwoners, ondernemers en het personeel van de ondernemers. Tot de evaluatie zal de huidige situatie worden gehandhaafd.

• Het initiatief voor de vestiging van een (reformatorische) scholengemeenschap (vmbo, havo, vwo) wordt gesteund. Er zal tevens constructief worden meegewerkt aan een initiatief voor het realiseren van een school voor speciaal onderwijs. Voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar is er in Krimpen aan den IJssel geen mogelijkheid om onderwijs te volgen op het niveau vmbo basis of kader. Indien scholen in Krimpen overwegen voor deze niveaus een licentie aan te vragen, zal het college positief reageren. De maakindustrie zoekt personeel dat op deze wijze is opgeleid.

• De gemeente blijft in gesprek met het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard om te komen tot een overdracht van de nu in beheer zijnde wegen bij het waterschap aan Krimpen aan den IJssel.

• Het college wil actief bevorderen dat ambulances en brandweer hun aanrijtijden verbeteren.

• Het Krimpen Festival keert terug op de evenementenkalender. Het is de bedoeling om een meerjarige verbintenis (inclusief financiële afspraken) aan te gaan met Krimpen Presents.

• Er komt een actieprogramma om Krimpense ondernemers door en uit de coronacrisis te helpen.

• Het plein voor De Tuyter wordt geschikt gemaakt voor kleine activiteiten, inclusief terras. De Cultuurwerkplaats, de organisatie die activiteiten ontplooit die plaatsvinden in De Tuyter, wordt verzelfstandigd.

• De verkoop van Eneco levert Krimpen aan den IJssel een kleine 28 miljoen euro op. Dit geld wordt gebruikt om de algemene reserves, die aanmerkelijk zijn teruggelopen, tot een behoorlijk niveau aan te vullen.

• Er komt een stimuleringsfonds (100.000 euro) om het openbaar vervoer financieel toegankelijk te maken voor ouderen vanaf 67 jaar met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. Dit om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

• Er wordt gericht aandacht besteed aan het bevorderen van respectvol taalgebruik en het tegengaan van kwetsend taalgebruik; in de dagelijkse omgang op straat en ook op social media. De coalitie wil kijken welke mogelijkheden binnen de gemeentelijke bevoegdheden liggen om krenkende reclame in of aan de openbare ruimte tegen te gaan.

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }