Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Stockfoto: Andrey Armyagov/123rf.com

Aangenomen motie: ‘blijf handhaven op overlast motorrijders’

  •   490 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft het college van B&W via een motie opgedragen actief te blijven handhaven op overtredingen van motorrijders. 

“De periode van de huidige noodverordening in verband met het coronavirus leert dat handhaven wel degelijk mogelijk is”, stelde Jan Dekker (CDA), initiatiefnemer van de motie, die door een meerderheid van de gemeenteraad werd gesteund.

Lobby
Naast handhaving wordt in de motie gepleit voor een actieve lobby richting het parlement en kabinet om de geluidsoverlast van motorrijders terug te dringen. Dit in samenwerking met omliggende Groene Hart-gemeenten.

Dekker in een toelichting: “De afgelopen jaren is door verschillende partijen aandacht gevraagd voor het beperken van de overlast van motorrijders in de Krimpenerwaard. Het college gaf voor de ‘coronatijd’ aan hier niet op te kunnen handhaven. Gebleken is echter dat het (weekend en feestdagen)verbod voor motoren op de dijken in de Krimpenerwaard de afgelopen periode zinvol was. Handhaven op verkeersonveilig gedrag -hoge snelheid, veel lawaai en inhalen ondanks inhaalverbod- bleek wel degelijk mogelijk. Die lijn willen we doortrekken op relevante wegen in de gemeente Krimpenerwaard, zoals dijken, provinciale wegen en doorgaande binnenwegen.”

Afsluiten
Het CDA wilde in eerste instantie in de motie ook laten opnemen dat als handhaving onvoldoende resultaat oplevert, er moet worden overgegaan om dijken in de weekenden en op feestdagen af te sluiten voor doorgaand motorverkeer. Daar zag het alsnog van af. Dekker hierover: “Dat riep teveel weerstand op. Motorrijders zijn zeker welkom, maar moeten zich wel gedragen.”

Ook voor de mede-indiener van de motie, de VGBK, was dat een brug te ver. Fractievoorzitter Willem Schoof: “Afsluiten is geen optie, zeker niet als je een gastvrije gemeente wilt zijn. We zoeken het meer in handhaving, vooral als het om geluidsoverlast gaat. Dit is het moment om dat samen met andere gemeenten aan te pakken.”

Er was meer dan voldoende steun voor de motie. Wisja Pannekoek (Waard18) aanvullend: “Het zou goed zijn als er een apk komt voor motoren en dus ook een periodieke meting of het geluid aan de normen voldoet.”

Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard) had zelf ook een motie voorbereid, waarin het afsluiten van de dijken en enkele straten in de binnenstad van Schoonhoven (op zaterdag en zondag gedurende het ‘motorseizoen’) wel was opgenomen. Hij kon leven met de uitkomst: “Fijn dat de raad de overlast gaat aanpakken, met welke motie dan ook.”

Bedenkingen
Aris Maat (PvdA) had zo zijn bedenkingen: “Deze moties zijn voor de bühne, er moet te allen tijde worden opgetreden als de wet niet wordt nageleefd.” Jan-Cees Hoftijzer (Lokaal op 1) sloot zich niet aan, omdat hij motorrijders niet wilde ‘stigmatiseren’.

Wethouder Bert Bening meldde dat het afsluiten van dijken sowieso een moeilijk traject is, omdat de gemeente deze wegen niet in beheer heeft én dat op basis van de wegenbeheerswet geen optie is. “Het probleem lijkt zich met name toe te spitsen op geluidsoverlast. Dat is geen wettelijke basis om wegen af te sluiten voor een bepaalde groep verkeersdeelnemers.” 

Een gezamenlijke lobby richting ‘Den Haag’ vond hij positief, ‘al staat het de partijen natuurlijk vrij om hiervoor ook zelf de landelijke fracties aan te spreken’.

Burgemeester Cazemier wees tenslotte op nog een optie: “De gemeenteraad kan prioriteiten aangeven in het politiebeleidsplan. Hiermee kan het de overlast van bepaalde motorrijders meer onder de aandacht van de politie brengen.”

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }